Aalto-yliopisto

 • Aalto-yliopistokiinteistöt Oy sitoutunut toimitilojen energiatehokkuussopimuksessa tavoittelemaan 7% energiansäästöä vuoteen 2020, kokonaistavoitteena 10% energiansäästö vuoteen 2025. Aalto-yliopisto pyrkii tukemaan tavoitteen toteutumista.
 • Aalto-yliopisto pyrkii kannustamaan opiskelijoita kestävän kehitykseen linkittyviin opintoihin, mm teemaan fokusoiduin maisteriohjelmiin. Esim. Creative Sustainability  -maisteriohjelmaan 43 opiskelijaa /vuosi.
 • Aalto-yliopiston monitieteinen tutkimusyhteisö paneutuu erityisesti poikkitieteellisiin ongelmiin ja yhteiskunnan suuriin haasteisiin. Aalto-yliopisto tulee toteuttamaan merkittäviä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sen vaikutusten hallintaan liittyviä monialaisia hankkeita. Aalto-yliopiston teemaan linkittyviä ohjelmia ovat mm Clima-te-KIC; KIC Raw Materials; Materials Platform; infrat, mm. Bioeconomy ja RawMatters; Aalto Global impact.

ABB Oy

 • Sitoudumme energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2016 mennessä parantamaan energiatehokkuutta 9 prosentilla vuoden 2005 tasoon verrattuna.
 • Sitoudumme edistämään videoneuvottelulaitteiden käyttöä sekä lisäämään videoneuvottelulaitteiden määrää kampuksillamme vähentääksemme matkustamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.
 • Korvaamme loisteputkivaloja vähemmän energiaa kuluttavilla led-valoilla.
 • Osallistumme Helsingin Kalasataman älyverkkohankkeeseen edistääksemme uusien energiaa säästävien teknologioiden käyttöönottoa.
 • Tarjoamme hankkeessa toteutettavaa kestävän kehityksen mukaista energiajärjestelmää palveluineen myös muualla edelleen sovellettavaksi.
 • Tarjoamme Helsingin koululaisille maksutta fysiikan työpajatoimintaa, jossa tutustutaan uusiutuvan energian taustalla oleviin fysiikan ilmiöihin.Teemme myös kestävään kehitykseen liittyvää yhteistyötä helsinkiläisen Torpparinmäen peruskoulun kanssa.

Alma Media

 • Oman toiminnan sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 20 prosentilla vuosina 2011-2017.
 • Konsernin autokannan keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen pienentäminen kahdeksalla prosentilla vuosina 2013-2017

Ami-säätiö / Amiedu 2017-2019

 • Amiedu sitoutuu edistämään uudis- ja korjausrakentamisen sekä ylläpidon energiatehokkuutta tuotteistamalla vähintään kaksi uutta palvelutuotetta vuosittain.
 • Ami-säätiö sitoutuu investoimaan omien kiinteistöjensä rakentamisessa ja ylläpidossa energiatehokkuuteen siten, että ostettavan energian kulutus laskee vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoteen 2010 verrattuna. Taitotalon kongressikeskuksen osalta tavoitellaan Joutsen-ympäristömerkkiä.
 • Ami-säätiö investoi uusiutuvan energian oppimisympäristöihin ja tuotantoon, tukee henkilöstönsä etätyömahdollisuuksia ja seuraa toimitusketjujen ympäristötietoisuutta.
 • Amiedu sitoutuu parantamaan Helsingin seudun kiinteistökannan sekä omien kiinteistöjensä sisäilman laatua aktiivisella kouluttamisella, seurantamittauksilla ja tarvittavilla korjaavilla toimenpiteillä energiatehokkuutta samalla kehittäen.

AVAIN Yhtiöt

 • Kaikkien autojemme päästöt ovat alle 100 g/km vuoteen 2020 mennessä.
 • Uusiutuvan energian käytön lisääminen uudiskohteissamme 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.
 • Kaikkien (15 kpl) öljylämmityskohteiden muuttaminen maalämpölämmitysjärjestelmiin vuoteen 2020 mennessä.

Bionova

 • Sitoudumme auttamaan asiakkaitamme suunnittelemaan vähäpäästöisempiä rakennuksia tuomalla markkinoille entistä tehokkaampia työkaluja, joilla hiilijalanjälki- tai elinkaariarviointi voidaan suorittaa muutamalla klikkauksella automaattisesti suoraan suunnitteluohjelmasta.
 • Sitoudumme kouluttamaan ammattilaisia ympäristövaikutusten laskennassa sekä suoraan, että yhteistyössä alan oppilaistosten kanssa. Osana tätä työtä sitoudumme tarjoamaan 360optimi- ja One Click LCA -työkalumme maksutta akateemiseen opetuskäyttöön.
 • Sitoudumme minimoimaan oman toimintamme päästöt suosimalla vahvasti joukkoliikennettä ja pitämällä suurimman osan kokouksista videoneuvotteluna, minimoimalla tulostuksen, kierrättämällä ja korkealla tilatehokkuudella.

Bukowskis Market

 • Bukowskis ja Bukowskis Market edustavat laadun kierrätystä ja ilmastoystävällistä tapaa ostaa lifestyleä. Tuomme ihmisille mahdollisuuden osallistua ja edistää kestävää kulutusta jossa asiantuntijat ovat tarkastaneet kaikki esineet ja antaneet laatutakuun.
 • Tavoitteenamme on mitata toimintamme hiilijalanjälki vuoteen 2016 mennessä ja edistää logistiikkajärjestelyitä, jotka ovat ilmastoystävällisiä.
 • Tutkimme mahdollisuuksia Green Office –toiminnan aloittamiseksi vuonna 2014.

CGI

 • Toimimme niin, että voimme vähentää sekä omaa, asiakkaidemme että toimittajiemme vaikutusta ympäristöön.
 • Olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme kuusi prosenttia vuosittain ja 50 % vuoteen 2020 mennessä (vertailukohtana vuosi 2008).

Elisa

 • Elisa innovoi ICT- ja online-palveluja, jotka pienentävät asiakkaiden ja Elisan hiilijalanjälkeä
 • Elisa raportoi tarjoamiensa palveluidensa avulla saavutetut päästösäästöt

Etera

 • Olemme sitoutuneet vähentämään energiankulutustamme noin seitsemän prosenttia kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa vuosille 2017–2025.
 • Selvitämme kiinteistöissämme energiansäästön ja paikallisen uusiutuvan energiatuotannon (mm. aurinkosähkö) mahdollisuudet.
 • Toteutamme kiinteistöissämme kustannustehokkaat ja teknisesti luotettavat energiansäästöön ja paikalliseen uusiutuvaan energiatuotantoon (mm. aurinkosähkö) liittyvät hankkeet.

Finlayson

 • Hiilijalanjäljen pienentäminen 20 % suhteessa liikevaihtoon (2015-2020).
 • Puuvillan korvaaminen vähemmän ympäristöä kuormittavilla materiaaleilla, kuten selluloosapohjaisilla kuiduilla ja kierrätyskuiduilla.
 • Finlaysonin henkilöstön koulutus ympäristöasioissa ja ympäristöoppaan laatiminen.
 • Pakkausjätteen vähentäminen 20 % suhteessa liikevaihtoon (2015-2020).

Finnair Oyj

 • Vähennämme 20 prosenttia hiilidioksidipäästöjä (100 RTK) vuoden 2009 tasosta vuoteen 2017 mennessä.
 • Vähennämme 40 prosenttia lentokoneen jäänpoistossa käytettävän glykolin kulutusta vuoden 2006 tasosta vuoteen 2016 mennessä.
 • Sitoudumme Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n asettaman tavoitteen mukaiseen hiilineutraaliin toimialan kasvuun vuodesta 2020 eteenpäin.

Forum Virium

 • Forum Virium Helsinki edistää ympäristötiedon saatavuutta ja uusien palveluiden syntymistä tuomalla pääkaupunkiseudun kaupunkien ja muiden tiedon omistajien ympäristötietoa avoimena datana palvelukehittäjien käyttöön
 • Forum Virum Helsinki kehittää yhdessä kumppaniyritystensä kanssa ympäristötietoisuutta ja vastuullisuutta lisääviä palveluita ja innovaatioita

Fujitsu Finland Oy

 • Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ISO 14001 -sertifioidun ympäristöohjelmamme avulla.
 • Sitoudumme kompensoimaan päästöjä ympäristöohjelmamme tavoitteiden mittarien ylityksen osalta rahoittamalla Gold Standard -projekteja.
 • Sitoudumme vähentämään asiakkaidemme hiilijalanjälkeä opastamalla ja digitalisoimalla heidän toimintaansa ja prosessejaan.
 • Sitoudumme käyttämään myös jatkossa 100 % uusiutuvaa energiaa toimistotiloissa ja tietokonesaleissamme.

Gaia Group

 • Gaia on enemmän kuin ilmastoneutraali: olemme ilmastopositiivisia. Sitoudumme kompensoimaan ilmastopäästömme 200-prosenttisesti vuodesta 2012 alkaen, eli vaikutuksemme ilmastoon on myönteinen.
 • Gaia hankkii päästövähenemiä ilmastohankkeista, jotka auttavat kehitysmaita myös varautumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Gasum

 • Gasum siirtyy kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja tuottaa, markkinoi sekä myy biokaasua liikenteeseen, teollisuuteen, sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä
  kotitalouksiin.
 • Gasum edistää uusiutuvan biokaasun hyödyntämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun energiantuotannossa ja joukkoliikenteessä yhdessä
  kumppaniensa kanssa.
 • Gasum on sitoutunut toimittamaan kestäviä meriliikenteen polttoaineratkaisuja Itämerellä kehittämällä nesteytetyn maakaasun (LNG) logistiikkaa ja toimitusketjua.

Green Net Finland

 • Edistämme energiatehokkuutta pääkaupunkiseudulla kansallisten ja kansainvälisten hankkeidemme avulla
 • Kiinnitämme huomiota oman toimintamme hiilijalanjäljen pienentämiseen
 • Autamme Cleantech alan yrityksiä kehittämään puhdasta tekniikkaa, kasvattamaan ympäristöliiketoimintaa sekä alan innovaatioiden käyttöönottoa ja vientiä

Helen Oy

 • Lisäämme uusiutuvien energianlähteiden käyttöä 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
 • Vähennämme hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoteen 1990 verrattuna.
 • Edistämme asiakkaiden energiankäytön tehostumista laadukkaalla energianeuvonnalla sekä uusilla tuotteilla ja palveluilla. Lisäämme koululaisten energiatietoisuutta.
 • Vähennämme toimistotyön ympäristövaikutuksia Green Officen avulla.

Helsingin kaupunki

 • Koko kaupunkialueen päästöt (t CO2- ekv.)
  • Hiilineutraali Helsinki 2050: päästöt vähentyneet 90 % (1990-2050)
  • Päästöjen vähentäminen 30 % (1990-2020)
  • Energiansäästö 20 % per asukas (2005-2020)
  • Uusiutuvan energian käytön lisääminen 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä
 • Kaupungin omat päästöt
  • Energiankulutuksen päästöjen vähentäminen 20 % kaupungin vaikutuspiirissä (1990-2020)
 • Sopeutuminen
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen integroidaan kaikkeen kaupungin toimintaan riskien minimoimiseksi. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja keinoista siihen varautumiseksi viestitään kuntalaisille ja yrityksille.

Helsingin yliopisto

 • Helsingin yliopisto tuottaa uutta tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta ja edistää tieteidenvälisyyttä ja yhteistyötä tutkimuksessa.
 • Helsingin yliopisto liittää jokaisen uuden opiskelijan perehdyttämisjaksoon tietoaineiston ympäristöystävällisestä ja ilmastonmuutosta hillitsevästä toiminnasta liikkumisessa, ruokailussa, veden- ja energiankäytössä ja kierrättämisessä.
 • Helsingin yliopiston tuottama ilmastotutkimus näkyy yhteiskunnassa laajasti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Yliopisto toimii aktiivisesti ilmastokeskustelun avaajana ja ylläpitäjänä eri foorumeilla ja tuo yliopistossa tehtävän ilmastotutkimuksen tulokset yhteiskuntaan tieteellisen tiedon käyttäjien saataville.
 • Helsingin yliopisto vähentää sähkönkulutustaan 5 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)

 • Toimintatalouden ruokahävikin mittaaminen ja vähentäminen vähennyssuunnitelman avulla. Toimintatalous on ylioppilaskunnan käyttötaloutta, joka saa rahoituksensa ylioppilaskunnan jäsenmaksuista sekä HYY Yhtymän voitonjaosta. Toimintatalouden piiriin kuuluu mm. Uusi ylioppilastalo ja Domus Gaudiumin HYYn käytössä olevat tilat.
 • Toimintatalouden sähkönkulutuksen vähentäminen 5 % vuoteen 2015 mennessä ja 15 % vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2012 sähkönkulutukseen. Sähkönkulutuksen vähentämiseksi laaditaan vähennyssuunnitelma.

Helsingin seudun kauppakamari

 • Aktiivinen tiedottaminen metropolialueen yrityksille ympäristövastuukysymyksistä, kuten vähähiilisestä taloudesta, riskienhallinnasta ja resurssitehokkuudesta
 • Toimitilojen sähkönkulutuksen pienentäminen vuoden 2011 tasosta 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä
 • Työsuhdeajoneuvokannan uusiminen vuoteen 2020 mennessä sellaiseksi, että jokaisen ajoneuvon hiilidioksidipäästöt ovat enintään 130 g/km

HOK-Elanto

 • Vuoteen 2020 mennessä tehostamme energiankäyttöä 30 % vuoteen 2009 verrattuna.
 • Vuonna 2016 noin puolet S-ryhmän sähkönkulutuksesta tuotetaan omalla tuulivoimalla.
 • Jätteiden hyötykäyttöaste 100 % vuonna 2014 ja uudelleenkäyttöä ja kierrätystä lisätään.
 • Tuemme päästöttömämmän liikenteen kehitystä.

HUS-kuntayhtymä

 • HUS sitoutuu 10 400 MWh/a:n laskennalliseen energiansäästöön vuoden 2020 loppuun mennessä ja 500 MWh/a:n säästöön vuoden 2025 loppuun mennessä kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti. Energiatehokkuus huomioidaan HUS:n uudis- ja peruskorjausrakentamisessa.
 • Yhdyskuntajätteen hyödyntämistä materiaalina lisätään jätelajittelua tehostamalla. Tavoite on hyödyntää 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä materiaalina vuonna 2020.
 • Sairaanhoidon ja diagnostisten palveluiden kaikissa vastuuyksiköissä on koulutettu ympäristövastaava vuonna 2020.

Ilmarinen

 • Etsimme aktiivisesti sijoituskohteita, jotka hyötyvät ilmastonmuutoksen tuomista liiketoimintamahdollisuuksista. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa kestävän kehityksen ratkaisuihin keskittynyt liikevaihto osakesalkustamme 12 %:iin (2016-2020), sillä edellytyksellä, että sijoituskohteet täyttävät myös taloudelliset kriteerit.
 • Tavoitteenamme on pienentää suorien kotimaisten kiinteistösijoitustemme hiilijalanjälkeä 10 prosenttia (2016-2020) ja 20 prosenttia (2016-2025).
 • Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että sijoituksemme ovat linjassa Pariisin sopimuksen kahden asteen tavoitteen kanssa. Tarkastelemme säännöllisesti osana kokonaisvaltaista riskienarviointia listatut osakesijoituksemme tämän tavoitteen näkökulmasta.

Ilmatieteenlaitos

 • Ilmatieteen laitos tuottaa ajantasaista ja luotettavaa tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta mahdollisimman laajasti yhteiskunnan eri toimijoiden ja päätöksenteon tueksi.
 • Ilmatieteen laitos on sitoutunut myös omassa toiminnassaan vähentämään ympäristökuormitusta ja hidastamaan ilmastonmuutosta. Toteutamme ympäristöohjelmaa ja koulutamme henkilöstöämme ympäristöasioissa.

ISS-palvelut Oy

 • Sitoudumme kehittämään henkilöstömme ympäristötietoisuutta ja -osaamista.
 • Parannamme asiakkaidemme kiinteistöjen energiatehokkuutta energianhallintapalvelujemme avulla.
 • Sitoudumme vähentämään tuotantoautoista aiheutuvia päästöjä.

Kesko

 • Hankimme 100 % uusiutuvaa sähköä Suomessa ja lisäämme aurinkovoiman tuotantoa omaan käyttöömme.
 • Olemme sitoutuneet vähentämään energiankulutustamme erilaisin säästötoimenpitein 7,5 % kaupan alan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa vuosille 2017-2025.
 • Olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets -aloitteen hyväksymät päästötavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen kahden asteen lämpenemistavoitteen mukaisesti.
 • Vähennämme Kesko Logistiikan kuljetusten liikevaihtoindeksiin suhteutettuja päästöjä 10 % vuoden 2011 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Helsingin KTK Oy

 • Rakennutamme uudet, energiatehokkaat toimitilat, jotka valmistuvat vuoden 2016 alkupuolella.
 • Liikennöitsijöidemme ajoneuvokalustoa uusitaan jatkuvasti kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja näin ajoneuvojen CO2-päästöt vähenevät entisestään.
 • Tuomme ympäristötietoisuutta esille liikennöitsijöillemme koulutustilaisuuksissa ja panostamme tehokkaaseen kuljetusten suuunnitteluun.
 • Polttoaine- ja kalustokustannuksissa tavoitteena ovat 10 % kustannussäästöt vuoden 2016 aikana.

Kämp Group

 • Sekajätteen määrä on korkeintaan 10 % kokonaisjätteen määrästä vuoteen 2018 mennessä.
 • Olemme sitoutuneet MaRan energiatehokkuussopimuksen myötä pienentämään energiankäyttöämme 9 %:lla vuoteen 2016 mennessä.
 • Henkilökuntamme on alamme valveutuneimpia ilmastonmuutoksen torjujia ja se on merkittävä osa yrityskulttuuriamme.

Lassila&Tikanoja

 • Vähennämme CO2-päästöjämme 10 %:lla verrattuna vuoden 2012 tasoon ja toiminnan volyymiin vuoteen 2018 mennessä.

LeaseGreen Group

 • Tarjoudumme vähentämään Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen energiankulutusta 12 prosenttia siten, että kaupungin ei tarvitse käyttää energiansäästöhankkeisiin omia investointivarojaan. Samalla parannamme kiinteistöjen käyttäjien olosuhteita ja modernisoidaan talotekniikkaa.
 • Aiomme käynnistää yli sata uutta energiatehokkuushanketta Suomessa vuoden 2015 aikana.

Lemminkäinen

 • Lemminkäinen vastaa ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin kehittämällä rakentamisen laatua ja energiatehokkuutta uusien teknisten ratkaisujen avulla. Kehitämme myös rakennusten energiatehokkuutta parantavia toimintamalleja. Säästämme tuotantoprosessiemme energiankulutusta 15 % vuoteen 2015 mennessä. Lemminkäisen uusien tulevien kotien suunnittelutavoitteena on A-energialuokka. *
  *koskee Helsingin aluetta

Lähi-Tapiola

 • Asennetaan vuoteen 2018 mennessä 70 prosenttiin kiinteistöistä laitepohjainen infopalvelu kiinteistön päivittyville tiedoille (mm. energia, vesi ja jäte). Palvelulla kannustetaan kiinteistön käyttäjiä ympäristötehokkuuteen
 • Energiantuotantoa 80 GWh/a uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä
 • Kiinteistökannan energiankäytössä vähintään 7 % vähennys asuinkiinteistöjen ja vähintään 6 % vähennys toimitilojen osalta aikavälillä 2010-2016
 • Veden kulutuksen vähentäminen kiinteistökannassa 9 %:lla aikavälillä 2008 – 2016

Martela

 • Martelan omien toimipisteiden ympäristövaikutusten vähentäminen: kaikkiin työpisteisiin on mahdollista päästä julkisilla liikennevälineillä, kaikilla tietotyöläisillä on etätyö- ja virtuaalineuvottelumahdollisuudet, tarpeettomille
  kalusteille etsitään uusi käyttöpaikka tai ne kierrätetään vastuullisesti.
 • Martelan tarjoamien tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten vähentäminen, esimerkiksi tarjoamalla asiakkaille tehokkaampia
  työskentelytilaratkaisuja, kehittämällätoimitusketjusta ympäristöystävällisempi, kehittämällä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluja ja
  suunnittelemalla ja tarjoamalla pitkäikäisiä tuotteita.

Metropolia

 • Metropolian henkilöstö ja opiskelijat toteuttavat Green Office- ympäristöohjelmaa kaikilla kampuksilla vuoteen 2017 mennessä.
 • CO2-päästöjen vähentäminen 15% vuoteen 2020 mennessä.
 • Paperinkulutuksen pienentäminen 20 % vuoteen 2020 mennessä.

Motiva

 • Motiva Oy lupaa tarjota yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla he voivat tehdä resurssitehokkaita ja kestäviä valintoja.
 • Motiva Oy tekee suunnitelman konsernin energiankäytön tehostamiseksi. Keskeisiä asioita ovat hankinnat ja liikkuminen.

Naps solar systems oy

 • Asennamme niin paljon lisää aurinkosähköä, että korvaamme moninkertaisesti koko oman toimintamme aiheuttamat päästöt. Tavoitteenamme on kasvattaa päästövähennystä jatkuvasti ja auttaa myös muita pääkaupunkiseudun asukkaita ja organisaatioita vähentämään päästöjään suunnittelemalla ja toteuttamalla heille aurinkosähköjärjestelmiä.
 • Tavoitteenamme on kattaa 20 % omasta sähkönkulutuksestamme itse valmistamillamme aurinkosähköjärjestelmillä. Tavoitteeseen pääsemme neuvottelemalla kiinteistön omistajien kanssa aurinkosähköjärjestelmiemme asentamisesta kaikkien niiden toimitilojen katoille, joissa itse toimimme.

NCC

 • Tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2015.
 • Vähennämme päästöjä mm. seuraavien keinojen kautta: digitaalisuus, energiatehokkuus, resurssiviisaus, uusiutuvat energiaratkaisut sekä rakennusten ympäristösertifioinnit.
 • Tarjoamme asiakkaillemme ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta järkeviä ratkaisuja.
 • Mahdollistamme yhteiskunnan sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Neste Oil Oyj

 • Uusiutuvan NEXBTL-dieselin käytöllä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40–90 % koko tuotteen elinkaaren aikana fossiiliseen dieseliin verrattuna.
 • Vuoteen 2017 mennessä meillä on kyky käyttää raaka-aineena 100-prosenttisesti jätteitä ja tähteitä.
 • Vuonna 2017 valmistamallamme määrällä NEXBTL-dieseliä saavutetaan 7,0 miljoonan tonnin kasvihuonekaasujen päästövähenemä.

Nordea

 • Vuoden 2008 tasosta vuoden 2016 loppuun mennessä vähennämme
  • energiankulutusta 15 % (MWh/htv)
  • matkustamista 30 % (matkaa/htv)
  • paperinkulutusta 50 % (tonnia/asiakas, tonnia/htv)

Nordic Offset

 • Nordic offset sitoutuu perehdyttämään ilmastokumppaniyrityksiä hiilineutraaliuteen Ilmastokumppanuusverkoston järjestämässä tilaisuudessa
 • Nordic Offsetin ilmastotavoitteena on mahdollisimman pieni oman toiminnan hiilijalanjälki sis. julkisilla liikkumisen, etätyön sekä säästäväisen paperin ja sähkön käytön

Nitor

 • Siirrymme käyttämään vihreää sähköä toimitiloissamme kokonaisuudessaan vuoden 2017 aikana.
 • Edistämme kestävää kehitystä ja teemme näkyväksi ilmastonsuojeluun liittyvää avointa dataa verkkopalveluissa vuosien 2017-2020 aikana.
 • Suosimme julkisen liikenteen sekä liityntäpysäköinnin käyttöä. Olemme kyseisten julkisten palveluiden kehittämisessä mukana ja tuemme niiden käyttöä henkilöstömme parissa.

Paulig

 • Biojätteen pienentäminen -10% vuoden 2011 tasosta ja vuoteen 2020 mennessä -25%

Posti

 • Posti on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään -30 % vuoteen 2020 mennessä suhteessa liikevaihtoon (perusvuosi 2007).
 • Posti parantaa jatkuvasti kiinteistöjensä energiatehokkuutta vähentäen täten sähkön- ja lämmönkulutusta kaksi prosenttia vuodessa.

PwC

 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen henkilömäärään suhteutettuna neljällä prosentilla (2016-2020). Tässä huomioidaan sähkönkulutus, paperinkulutus sekä lento- ja automatkojen päästöt.
 • Etäneuvottelulaitteiden käytön lisääminen 10 prosentilla (2016-2020).
 • Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen järjestämällä erilaisia ympäristöön liittyviä tapahtumia.

Ramboll Finland Oy

 • Suunnittelemme ja rakennutamme uuden energiatehokkaan toimistotilan 2019 mennessä, ja toteutamme Green Officen pääkaupunkiseudulla.
 • Teemme vuonna 2017 sopimuksen vihreän sähkön ostamisesta omiin sähkösopimuksiimme valtakunnallisesti, jolloin tämän sähkön CO2-päästöt ovat nolla.
 • Tarjoamme yrityksille ja julkishallinnolle konsultointia, suunnittelua ja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat tehdä resurssitehokkaita ja kestäviä valintoja.

Ramirent Oy

 • Ramirent on siirtynyt 100% käyttämään vihreää sähköenergiaa toimipaikoissaan.
 • Ramirent lisää biopohjaisten poltto- ja voiteluaineiden käyttöä vuokrakalustossaan.
 • Ramirent korvaa loisteputkivaloja vähemmän energiaa kuluttavilla led-valoilla kiinteistöissään ja vuokrakalustossaan.
 • Ramirentin tavoitteena on kierrätettävän jätteen lisääminen vuosittain.

Remeo Oy

 • Kalustostamme 10 prosenttia kulkee uusiutuvilla polttoaineilla vuoteen 2025 mennessä.
 • Vähennämme sähkönkulutusta ja vaihdamme käsittelylaitostemme valonlähteet led-valoiksi vuoteen 2020 mennessä.
 • Kaikki kuljettajamme ovat käyneet taloudellisen ajon koulutuksen vuoden 2018 loppuun mennessä ja kaikki uudet kuljettajat koulutetaan taloudelliseen ajoon.

Sato Oyj

 • Lämmön ominaiskulutuksen vähentäminen 23 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 tasosta
 • Veden ominaiskulutuksen vähentäminen 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 tasosta
 • Rakennusten ominaispäästöjen vähentäminen 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2013 tasosta
 • Sähkön ominaiskulutuksen pitäminen vuoden 2014 tasolla

Siemens

 • Siemens ottaa käyttöön kahdeksan sähköautoa seuraavan kolmen vuoden aikana ja kehittää eCar-sharing konseptia.
 • Siemens sitoutuu osallistumaan älyverkkokehityshankkeeseen Helsingin kaupungissa mahdollistaakseen uusien energiaa säästävien teknologioiden käyttöönottoa.
 • Helsingin ympäristökeskukseen tullaan asentamaan Suomen ensimmäinen tuotantotason sähkövarasto, joka mahdollistaa esim. kysynnän jouston.

Sitra

 • Sitra on hiilineutraali työpaikka vuoteen 2017 mennessä, jolloin Sitra täyttää 50 vuotta.
 • Sitra kasvattaa omaa hiilikädenjälkeään innostamalla kumppaneitaan pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.
 • Sitra luo edellytyksiä ekologisesti kestävälle yhteiskunnalle ja hiilineutraalille kiertotaloudelle vaikuttamalla elämäntapoihin ja luonnonvarojen käyttöön.

Skanska

 • Laskemme hiilijalanjäljen vähintään viidelle hankkeellemme
 • Keskitymme jatkamaan energiatehokkuuden parantamista hankkeissamme
 • Kasvatamme henkilöstön ympäristötietoisuutta koulutuksilla

Sponda

 • Vastuullisuus on Spondan strateginen painopistealue. Otamme ympäristönäkökohdat, kuten energiatehokkuuden, huomioon kiinteistöjemme suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja käytössä.
 • Sponda on sitoutunut vähentämään Suomen kiinteistöjen vertailukelpoista energiankulutustaan 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, vuosien 2001-2005 keskiarvoon verrattuna.
 • Spondan on sitoutunut saavuttamaan energiatehokkuustoimenpiteillä 7,5 prosentin säästön vuoteen 2025 mennessä, vuoden 2015 tasoon verrattuna.

SRV yhtiöt Oyj

 • Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen 20% nykyisestä tasosta vuoteen 2020 mennessä hyödyntämällä kiinteistön sisäisiä energiavirtoja ja älykästä sähköverkkoa.
 • Vedenkulutuksen vähentäminen kaikissa rakennustyypeissä 20 % nykyisestä keskimääräisestä tasosta vuoteen 2020 mennessä.
 • Saneerauskohteiden purkumateriaalin lajittelun ja uudelleenkäytön tehostaminen.
  Työmaan ympäristötoiminnan edistäminen tehostamalla jätelajittelua sekä pienentämällä energiakustannuksia 15% nykyisestä tasosta vuoteen 2020 mennessä.
 • Työsuhdeautojen polttoainekulutuksen vähentäminen sekä päästöjen alentaminen ympäristöystävällisempien moottoreiden käytöllä sekä käyttötottumuksiin vaikuttamalla.

St1 Oy

 • Yksityisen ja julkisen liikenteen infrastruktuurin ja integroidun maksujärjestelmän selvitystyö. Tavoitteena luoda käyttäjäystävällinen ja kannustava malli yhdistää yksityinen ympäristöautoilu ja kaupungin sisään tuleva ja sisällä toimiva julkinen liikenne.
 • Kehitämme  ja varmistamme kasvavan kaupungin sisäisen jakeluliikenteen toimivuutta ja kustannustehokkuutta sekä luomme insentiivin vähäpäästöisille jakeluliikenteen käyttövoimille.
 • Kehitämme kaupungin kanssa ympäristökannustinjärjestelmää edelleen vähäpäästöisten ajoneuvojen edistämiseksi.
 • Tarjoamme uutta vähäpäästöistä kaukolämpöä rakentamalla geolämpöä hyödyntäviä lämpölaitoksia Helsinkiin.
 • Valmistamme omaan tuotekehitykseemme perustuvalla teknologialla Suomessa jätteistä ja prosessitähteistä lähes hiilineutraalia etanolia liikennepolttonesteen biokomponentiksi.
 • Yhteisyrityksemme TuuliWatin tavoite on tuottaa kotimaista tuulisähköä 500 MW verran.

Stockmann

 • Jatkamme energiatehokkuuden parantamista: tavoitteenamme on parantaa kiinteistöjemme energiatehokkuutta 4 % vuoteen 2020 mennessä.
 • Vähennämme logistiikan ympäristövaikutuksia: tavoitteenamme on vähentää kuljetusten päästöjä Suomessa 10 %:lla vuoden 2018 loppuun mennessä.
 • Minimoimme jätteen määrän ja etsimme uusia mahdollisuuksia uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen: tavoitteenamme on vähentää ruokahävikkiä 25 %:lla vuoden 2015 tasosta vuoden 2018 loppuun mennessä ja 70 %:n kierrätysaste Suomen tavarataloissa.

Suomen ympäristökeskus

 • Suomen ympäristökeskus (SYKE) on sitoutunut sertifioidussa (ISO 14 0001) ympäristöasioiden hallintajärjestelmässään toimintansa jatkuvaan ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Kasvihuonekaasupäästöjä pienennetään erityisesti vähentämällä materiaalien käyttöä, syntyvien jätteiden määrää ja energian kulutusta sekä korvaamalla videoneuvotteluilla matkustamista. Hankinnoissa suositaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja.
 • SYKEssä tuetaan ja edistetään etätyöskentelyä, jolla vähennetään työmatkoista aiheutuvia CO2-päästöjä.
 • SYKE tuottaa T&K-työnsä kautta ilmastonmuutoksen hillintätyöhön työkaluja ja tietoaineistoa yhteiskunnan eri toimijoille.
 • SYKE järjestää edelläkävijöille ns. HINKU-foorumin ilmastomuutoksen hillintätyön hyvien käytäntöjen ja uusien ratkaisujen synnyttämiseksi. Kaikki Helsingin alueella toimivat organisaatiot, kaupunginosat ja yritykset, jotka tavoittelevat kasvihuonekaasupäästöissään 80 % vähennystä vuoteen 2030 mennessä, ovat tervetulleita mukaan HINKU-johtoryhmän hyväksymällä tavalla.

Tallink Silja Oy

 • Tallink Siljan tavoitteena on vähentää Helsinki-Tukholma-reitin laivojen polttoaineenkulutusta 0,5 prosentilla vuodessa (2017 alkaen) perustuen päämoottoreiden kulutukseen tonneja/ kuljettu merimaili (Ton/nm) ja nykyisiin kesä- ja talviaikatauluihin sekä normaaliin jäätalveen.
 • Tallink Silja sitoutuu vähentämään pääkonttorin paperijätteen määrää 5 prosenttia vuodessa, perustuen pääkonttorin noin 230 työntekijän määrään.
 • Tavoitteena on vaihtaa Jätkäsaaren pääkonttorin valaisimet energiatehokkaisiin valaisimiin elinkaarensa päässä. Seuranta kiinteistön sähkönkulutuksessa pitkällä tähtäimellä.
 • Henkilöstön ympäristötietoisuutta niin maissa kuin laivoilla kehitetään sisäisen viestinnän keinoin.

Talokeskus Yhtiöt Oy

 • Kehitämme uusia energiatehokkuutta parantavia sekä lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta vähentäviä palveluita ja ohjelmistoja. Uuden toimitilahankkeemme yhteydessä päivitämme oman toimintamme ympäristöohjeistuksen.
 • Seuraamme paperin kulutustamme ja sitoudumme sen vähentämiseen turvatulostuksen käyttöönotolla sekä sähköistä arkistoa kehittämällä.
 • Sitoudumme vähentämään konsernin työsuhdeautoista aiheutuvia päästöjämme 10% seuraavan kolmen vuoden aikana. Työntekijöitä kannustetaan uuden toimitilahankkeemme myötä käyttämään julkista liikennettä.

Tieto

 • Vähennämme energiankuluksemme päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (lähtövuosi 2016).
 • Siirrymme uusiutuvaan energiaan ja tehostamme toimintamme energiatehokkuutta niin kiinteistöissä kuin konesaleissa.
 • Raportoimme omat sekä asiakkaille syntyneet päästösäästöt vuosittain.

Trafi

 • ISO 14001- ja Green Office-sertifioituna virastona olemme sitoutuneet vähentämään liikennejärjestelmästä ja omasta toiminnastamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.
 • Vuoteen 2020 mennessä tavoitteemme on uudistaa ajoneuvokantaa, lisätä tieliikenteen kuljetusten vastuullisuutta sekä vaikuttaa lento- ja meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittymiseen kestävällä tavalla.
 • Seuraamme liikenteen päästöjä liikennejärjestelmän tilakuvassa (www.trafi.fi). Raportoimme omat päästömme WWF:n Ilmastolaskuriin.

UFF

 • Uudelleenkäyttöön kierrätettävien tuotteiden keräys kasvaa pitkäjänteisesti vuosivuodelta.
 • Energiatehokkuuden kehittäminen pitkällä aikavälillä tukemaan yhdistyksen ympäristötavoitteita
 • Tavoitteenamme on vuoden 2016 aikana tehdä seuraavat toimenpiteet:  1. Energian käyttötietojen analysointi ja tavoitteellistaminen. Pitkällä aikavälillä energiatehokkuuden lisääminen. 2.Ympäristöjärjestelmän mitattavissa olevien  tavoitteiden muotoileminen tukemaan toimintajärjestelmän laadullisia tavoitteita

Vahanen

 • Tavoitteenamme on ottaa käyttöön ympäristöjärjestelmä.
 • Tavoitteenamme on määritellä, miten voimme vaikuttaa oman työmme kautta olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen. Keinoja voivat olla muun muassa ohjeistukset, koulutus, uudet toimintatavat ja kiinteistön tarpeenmukainen käyttö ja sen seuranta.

Varma

 • Kehitämme sijoitustoimintaamme niin, että sijoituksistamme tulee Pariisin sopimuksen 2 asteen tavoitteen mukaisia. Pidemmällä aikavälillä painotamme sijoituksemme kohteisiin, jotka ovat vähähiilisiä tai joilla on vähähiiliseen yhteiskuntaan tähtäävä ilmastostrategia.
 • Lyhyemmällä aikavälillä pienennämme sijoitustemme hiilijalanjälkeä (suhteessa liikevaihtoon) noteeratuissa osakesijoituksissa 25 %, noteeratuissa yrityslainasijoituksissa 15 % sekä kiinteistösijoituksissa 15 % suhteessa bruttoneliöihin (2015-2020).
 • Tavoitteenamme on myös oman toiminnan ja toimitusketjun hiilijalanjäljen pienentäminen. Oman toimintamme CO2-päästöissä tavoittelemme 15 % vähennystä (2015-2020).

VR Group

 • Uusiutuvan energian osuus koko VR-konsernin energiankulutuksesta on yli 60 % vuonna 2020.
 • Parannamme rautatiematkustajaliikenteen ja logistiikan energiatehokkuutta 20 % vuoden 2020 loppuun mennessä.

VVO

 • Lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen siten, että sen kulutus vähenee 11 % vuosina 2009–2016. Olemme sitoutuneet VAETS -tavoitteisiin ja Helsingin osalta tavoitteemme ovat korkeammat kuin muualla maassa
 • Tavoiteltava säästö on kulutuksessa 7.300 MWH ja CO2-päästöissä 715 t/vuosi
 • Vedenkulutuksen vähentäminen nykyisestä 399 l/Rm3 siten, että vuonna 2016 kulutus on 355l/Rm3
 • Sekajätemäärien vähentäminen nykyisestä 64,6 l/vko/asukas siten, että vuonna 2016 sekajätteen määrä on 50l/vko/asukas

VTT

 • Vähennämme hiilidioksidipäästöjä pienentämällä energiankulutusta, hankkimalla vähäpäästöisempää energiaa sekä suosimalla virkamatkoissa ympäristöystävällisintä kulkuvälinettä.
 • Tuotamme uusia merkittäviä ympäristöinnovaatioita, joiden tavoitteena on kehittyä kaupallisesti toteutettaviksi tuotteiksi.
 • Tuotamme asiantuntijatietoa kestävän kehityksen toteuttamisesta sekä yritysten ja yhteiskunnan päätöksenteon tueksi että suoraan kansalaisille.

YIT

 • Huomioimme aluehankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa ympäristönäkökulmat, alueiden tiiviyden ja arjen sujuvuuden. Nämä tekijät tukevat päästöjen vähentymistä koko alueella.
 • YIT kehittää asumisen digitaalisia palveluita, jotka tukevat asumisen aikaista energiatehokkuutta ja vähäpäästöisyyttä.

Yleisradio

Ilmastotavoitteemme 2017-2020  (vertailuvuosi 2016)

 • Energiankulutus Pasilan Yle-keskuksessa pienenee vähintään 5 prosenttia
 • Ylen autojen päästöt  vähenevät 30 prosenttia
 • Pasilan kokonaisjätteen määrä vähenee 15 prosenttia