Ilmastokumppanit 17.4.2012 20612

Kontaktpersoner för Kimatpartnerna Mira Jarkko (hög.), Jari Viinanen och Mia Malin

Kontakt:

Mira Jarkko
tel 310 64317
gsm (040)3341629

Mia Malin
tel 310 32050
gsm (040)3361577

Helsingfors stad
Miljöcentralen
ilmastokumppanit(a)hel.fi