Vastuullisuus kilpailuvalttina – Hankinnat ilmastonmuutoksen hillinnässä

Tervetuloa Ilmastokumppaneiden seminaariin kuulemaan, kuinka toimintamalleja muuttamalla ja hankintakriteerejä kehittämällä voidaan edistää ilmastoystävällisempien tuotteiden ja palveluiden kehittymistä ja saavuttaa päästövähennyksiä.

Pvm: 22.10.2019
Aika: 8.30 – 13.00
Paikka: Kaupungintalon juhlasali, Pohjoisesplanadi 11-13

OHJELMA

8.30 Aamiainen

9.00 Seminaarin avaus
2,5 miljardin hankinnat – kohti hiilineutraalisuutta
Apulaispormestari Anni Sinnemäki

9.20 Toimintamallit yhdessä uusiksi
Päästöttömät työmaat
Jari Viinanen, Helsingin kaupunki ja Lotta Kamunen, Skanska Infra Oy
Kaikki muovi kiertää
Jaana Pelkonen, Smart & Clean -säätiö ja Marjut Mäntynen, HSY
Kide – Kestävät kalusteet
Jonna Röynä, Sato Oyj

10.30 Smoothie- ja verkostoitumistauko
Valitse vastuullisemmin – kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä Helsingissä
Helen Oy:n toimitusketjun vastuullisuusriskien hallinta – toimittajakysely, pisteytystyökalu ja toimenpiteet
Hiilineutraalit- ja resurssiviisaat yritysalueet – yhteistyöstä tukea yritysalueiden ja työmaiden päästöttömiin ratkaisuihin
Ilmastoviisaat taloyhtiöt – taloyhtiötiedon digitalisaatiosta energiansäästöä
mySMARTLife – kiihdytetään fiksujen ratkaisujen käyttöönottoa rakennusten energiatehokkuudessa, kaupunkien energiajärjestelmässä ja sähköisessä liikenteessä
Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia – hankintojen ilmastovaikutusten kimppuun
Energiaviisaat kaupungit – yhdistämme käyttäjät, kaupungit ja yritykset

11.00 Saadaanko päästöjä vähennettyä uusilla kriteereillä?
Vastuullinen kompensointi – case lentopäästöt
Virpi Kuitto, Helsingin yliopisto ja Reetta Huomo, Helsingin kaupunki sekä
Vesa-Matti Lahti, Sitra
Elintarvikkeiden ilmastovaikutukset – suunnittelusta pöytään
Mikael Neuvonen, Palvelukeskus Helsinki
Vähähiilisen puukerrostalon hankinta – case Asetelmankatu
Jussi Hyvärilä, Helsingin kaupunki

12.15 Lounas

13.00 Tilaisuus päättyy

Onko yrityksenne ollut mukana hankinnoissa, jotka ovat vähentäneet merkittävästi ilmastopäästöjä? Seminaarin osallistujien on mahdollista esitellä toisilleen onnistuneita case-esimerkkejä verkostoitumistauolla. Ilmianna parhaat esimerkkinne ilmoittautumisen yhteydessä ja tule jakamaan ne muiden kanssa!

Ilmoittaudun mukaan tästä.

Ilmoittautuminen päättyy kun seminaari on täynnä tai viimeistään 15.10.2019. Ilmoittautuminen on sitova ja mahdolliset peruutukset tulee tehdä kolme arkipäivää ennen tilaisuutta.

Lisätiedot ja mahdolliset peruutukset:
Pirita Kuikka, ympäristötaloussuunnittelija
pirita.kuikka@hel.fi p. 040 334 5924

Helsinki pyrkii kohti vähähiilisempiä hankintoja

Saara Pellikka

Merkittävänä hankkijana Helsingin kaupungilla on mahdollisuus edistää ilmastoystävällisempien tuotteiden ja palveluiden kehittymistä, oli sitten kyse ICT-laitteista, ruokapalveluista tai rakennusmateriaaleista. Kaupunki voi vähentää hankintojensa päästöjä merkittävästi asettamalla hankintaan ilmasto- ja ympäristökriteerejä sekä hankkimalla uudenlaisia vähäpäästöisiä ratkaisuja.

Seuraavan kuuden vuoden aikana Helsingissä pilotoidaan aktiivisesti erilaisia hiilijalanjäljen arviointimenetelmiä hankinnoissa. Kehitystyö tehdään osana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanketta. Laaja hanke kokoaa yhteen 22 toimijaa: kuntia ja kunnallisia organisaatioita, yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

Lue loppuun

Energiaviisaat kaupungit tekevät yhteistyötä ilmaston hyväksi

Energiaviisaat kaupungit (EKAT) – hankkeessa etsitään uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan alueellisten energiajärjestelmien kehittämistä ja rakennusten elinkaari- sekä 0-energiakortteiden suunnittelua.

Ratkaisuja etsitään yhteistyössä rakennusten käyttäjien, alueiden asukkaiden, yritysten ja muiden energia-alan asiantuntijoiden kanssa. Helsingissä pilottikohteet ovat kaupungin palvelukiinteistöjä, pääosin kouluja, joissa kokeillaan mm. energia ja olosuhdetiedon visualisoimista yhdessä koululaisten ja opettajien kanssa.

Lue loppuun

Ilmastoviisaat Taloyhtiöt Helsingissä ja Vantaalla

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa etsitään ratkaisuja asuinkerrostalojen energiatehokkuuden parantamiseksi taloyhtiötietoon perustuvien digitaalisten palveluiden ja ratkaisujen avulla. Hankkeessa kehitetään asuinkerrostalojen tiedon keräämiseen, omistajuuteen ja jakamiseen liittyviä yhteisiä toimintamalleja ja käytäntöjä, jotta tieto on saavutettavaa ja mahdollistaa yrityksille uudenlaisen palveluliiketoiminnan kehittämisen.

Lue loppuun

Hiilineutraalit yritysalueet tulevat!

Helsingin, Espoon, Turun ja Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuosien 2029-2035 aikana. Kaupunkialueen hiilineutraalisuus edellyttää kaupunkien asukkaiden ja yritysten osallistumista. Keväällä alkavassa Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeessa kiinnitetään huomio erityisesti yritysten ja raskaan liikenteen (logistiikka, työmaakoneet) mahdollisuuksiin vähentää päästöjä. Alueiden yritykset ovat ilmaisseet vahvan halun olla mukana ilmastotyössä, ja se nähdään selkeänä kilpailuetuna. Logistiikkaan ja työmaihin liittyvien koneiden ja kuljetusten päästöt ovat merkittävä osa koko kaupunkialueen liikenteen päästöistä.

Hankkeen kohdealueiksi valikoituivat Helsingin Vuosaaren Satama, Vantaan Porttipuisto, Turun Blue Industry Park, VTT:n Bioruukki sekä infratyömaat Helsingissä ja Espoossa.

Lue loppuun

Vaikuttaako Hiilineutraali Helsinki 2035 yritysten toimintaan?

Ilmastokumppaneiden aamukahvit yhteistyössä Finlandiatalon kanssa 

Pvm: 23.1.2019
Aika: 8:30-10:30
Paikka: HUOM! Paikka vaihtunut. Uusi paikka on Bockin talo, Empiresali, Alensanterinkatu 20.

VTT teki Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta syksyllä elinkeinovaikutusten arvioinnin, minkä perusteella päätettiin mm. perustaa yritysfoorumi sparraamaan ja seuraamaan ohjelman toteutumista. Selvitystä varten haastateltiin kymmeniä eri alojen yrityksiä.

Aamukahvien lomassa kuulemme VTT:n asiantuntijoiden arvioita ja näkemyksiä ohjelman vaikutuksista yritysten toimintaan. Lopuksi ideoimme sitä, miten Ilmastokumppanit voivat osallistua toimenpiteiden sparraamiseen ja toteuttamiseen.

Ilmottaudu mukaan: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/fimrfdhpui

VTT:n raportti löytyy täältä.
Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelma liitteinen: https://www.stadinilmasto.fi/

Lämpimästi tervetuloa!

Tule järjestämään koko Suomen kattavia Erätauko-dialogeja ilmastomuutoksesta 29.1.2019

mikameitaestaa4finalErätauko-päivä järjestetään 29. tammikuuta 2019. Järjestämme yhdessä lukuisten toimijoiden kanssa Erätauko-dialogeja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä.
Haluamme sinut mukaan järjestämään yhden tai useamman keskustelun.
Tavoitteena on selvittää, mikä meitä estää ryhtymästä vaikuttaviin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi nyt heti. Mikä estää juuri sinua, yhteisöäsi, organisaatiotasi tai päättäjää toimimasta nyt? Haluamme, että mahdollisimman moni organisaatio ympäri Suomen järjestää samana päivänä Erätauko-dialogin ilmastonmuutoksesta siten, että ilmastonmuutoksen hillitseminen sidotaan yhteiskunnan muihin osa-alueisiin kuten talouspolitiikkaan, kaupunkisuunnitteluun, tuotantoon ja organisaatioiden sekä yksilöiden toimenpiteisiin. Lue loppuun

Helsingistä edelläkävijä kiertotalouskaupunkina? Mahdollista, kun kaikki saadaan mukaan

Hki_Kiertotalous_andelin__webisoVoisiko Helsinki olla edelläkävijä kiertotalouskaupunkina? Tätä selviteltiin lokakuun lopussa seminaarissa, joka oli samalla Ilmastokumppanit-verkoston ja Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen vuosiseminaari. Tilaisuudessa jaettiin myös uudet Ekokompassi-sertifikaatit ja allekirjoitettiin sopimukset uusien Ilmastokumppaneiden kanssa.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki kertoi Helsinki – kiertotalouskaupunki? -tilaisuuden aluksi, että kaupunki haluaa olla paitsi paras kumppani yrityksille, myös tehdä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Päästöjen 60 prosentin vähentäminen vuonna 2030 tai 80 prosentin vähennys vuonna 2035 ei onnistu ilman kumppaneita.
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma etenee päätöksentekoon marraskuun aikana. Sitä on työstetty yhdessä elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden kanssa. Markkinoiden asiantuntemus on otettu huomioon ja otetaan myös jatkossa.
– Yritysten kannalta on keskeistä, että voimme näyttää reitin, kuinka tavoitteissamme etenemme. Yritykset voivat silloin ennakoida omia toimiaan ja löytää itselleen uusia etuja.

Tilaisuuteen oli ilmoittautunut satakunta osallistujaa. Mukana oli lukuisia Ilmastokumppanit-verkostoon kuuluvia, ja nyt 22 uutta jäsentä allekirjoitti sopimuksen. Kaikkiaan Ilmastokumppanit-verkostossa on nyt yli 80 toimijaa.

Lue loppuun

Helsinki saa uusia yrityksiä mukaan ilmastotekoihin – Ilmastokumppaneissa jo yli 80 isoa toimijaa

Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja vahvistaa yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillinnässä yritysten kanssa. Helsingin Ilmastokumppanit -verkostoon liittyy tänään 22 uutta yritystä ja organisaatiota. Ilmastokumppanit sitoutuvat olemaan mukana tekemässä hiilineutraalia Helsinkiä ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään yrityksen itse valitsemin tavoittein ja keinoin.

Helsingin uudet Ilmastokumppanit ovat: Accenture, Alko, Assemblin, Fiskars, Flow Festival, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin Satama, Helsingin seurakuntayhtymä, HSL, HSY, Kotipizza Group, Lidl Suomi, Meira, OP Ryhmä, IBM Finland, Slush, Suomen Messut, Telia Finland, UPM, Urheiluhallit, Valio ja WSP Finland.

Helsingin kasvihuonekaasupäästöistä yli puolet syntyy kotitalouksien kulutuksesta, ja helsinkiläiset ovat yhä kiinnostuneempia elämäntapansa vaikutuksista ilmastoon. Yritysten käsissä on kehittää sekä helsinkiläisille että globaalisti sellaisia palveluita ja tuotteita, joiden käyttäminen ei kuormita ympäristöä yli sietokyvyn. Suuret julkiset toimijat, kuten Helsingin kaupunki, voivat ohjata tehokkaasti näiden tuotteiden ja palveluiden yleistymistä omilla hankinnoillaan ja luoda kestävälle elämäntavalle hyviä edellytyksiä yhteistyössä yritysten kanssa.

OP Ryhmän pääjohtajan Timo Ritakallion mukaan finanssialalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.

”Ilmastonmuutos on aikamme polttavimpia ongelmia ja sen ratkaisu vaatii toimia niin yrityksiltä, valtioilta kuin kuluttajiltakin. OP haluaa olla mukana kestävän talouden edistämisessä. Tavoitteemme olla hiilipositiivinen merkitsee sitä, että omasta toiminnastamme ei synny päästöjä ja että autamme myös muita vähentämään päästöjä”, Ritakallio sanoo.

Slushin toimitusjohtaja Andreas Saari näkee Ilmastokumppanuuden myös mahdollisuutena innovointiin.

”Halusimme liittyä mukaan Helsingin ilmastokumppaneihin, koska olemme itse äärimmäisen vahvasti sitoutuneet sekä minimoimaan negatiiviset vaikutuksemme ympäristöön että luomaan uusia ratkaisuja kestävän kehityksen ongelmiin.”

Ilmastokumppaneiksi liittyvien yritysten sitoumukset auttavat helsinkiläisiä esimerkiksi syömään ilmastoystävällisemmin, liikkumaan vähäpäästöisemmillä kulkuneuvoilla ja osallistumaan hiilineutraaleihin tapahtumiin. Ilmastokumppanit sitoutuvat muun muassa tarjoamaan myös kierrätysmateriaalista valmistettuja tuotteita sekä vähemmän energiaa kuluttavia ja uusiutuvalla energialla tuotettuja palveluita.

Helsinki – kiertotalouskaupunki?

Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen ja Ilmastokumppanit-verkoston vuosiseminaari

Pvm: 31.10.2018
Aika: Klo 8:30-11:30
Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki

Suomella on maailman ensimmäinen kiertotalouden tiekartta ja lukuisia hyviä kiertotalousaloitteita. Aihe pyörii jatkuvasti juhlavien puheiden keskiössä. Mutta voimmeko me pääkaupunkina kutsua itseämme vielä kiertotalouskaupungiksi? Mitä Helsingin eri toimijoilta oikeastaan vaaditaan kiertotalouteen siirtymiseksi?

Tervetuloa Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen ja Ilmastokumppanit-verkoston yhteiseen vuosiseminaariin selvittämään, miten muutamme kutsun otsikon kysymysmuodosta huudahdukseksi! Seminaarissa käynnistämme keskustelun Helsingin kaupungin kiertotaloustiekartasta. Osallistujilla on siis oiva mahdollisuus päästä mukaan tiekarttatyöhön jo ennen sen varsinaista lanseeraamista. Puhujina kuullaan kiinnostava kattaus eri alojen kiertotalouden huippuammattilaisia. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Tilaisuuden ohjelma
Tilaisuuden materiaalit

Tässä seminaarissa kuulet:

• Ajankohtaisimmat päivitykset Helsingin ilmasto- ja kiertotaloustyöhön ja miten nämä vaikuttavat yrityksiin
• Millaisia päätöksiä kiertotalouteen siirtyminen vaatii yhteiskunnalta
• Miten kiertotalous ja ilmastonmuutos linkittyvät toisiinsa
• Tuoreita benchmark –esimerkkejä maailmalta: mitä ulkomaiset yritykset tekevät?
• Konkreettisia yritysesimerkkejä muun muassa rakentamisen kiertotaloudesta
• Miten ja miksi kiertotalouteen koulutetaan ja miten myös yritykset voivat hyödyntää valmista kurssitarjontaa.
Lisätiedot ja mahdolliset peruutukset:
Satu Salonen, projektiasiantuntija
satu.salonen@hel.fi
p. 040 669 5160