Kiinteistö- ja rakennusala saa pelisäännöt kestävän kehityksen mittaamiseen

rakennusten_elinkaarimittarit_2013_page_muokattu_0

Kiinteistö- ja rakentamisalalta on puuttunut yhtenäinen tapa arvioida kiinteistöjen ympäristötehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaista toimintatapaa. Green Building Council Finland on nyt laatinut pelisäännöt, joiden avulla voidaan huomioida kestävän kehityksen mukainen toimintatapa rakentamisessa ja kiinteistöjen käytössä. Kahdeksan mittaria julkaistiin torstaina 17.1. Sitran kanssa järjestetyssä tilaisuudessa.

Nyt julkaistavat kahdeksan elinkaarimittaria tukevat ja täydentävät lainsäädännön kautta tapahtuvaa kestävän rakentamisen ohjausta kansainvälisiin standardeihin perustuvilla mittareilla. Suomalainen lainsäädäntö ei ota kantaa hiilijalanjälkeen tai velvoita mittaamaan rakennusten todellista energiankulutusta. Lue lisää.