WWF Näytä voimasi – Pistetään Suomen tuuli- ja aurinkoenergiamarkkinat liikkeelle!

Suomi laahaa Euroopan häntäpäässä tuuli- ja aurinkoenergian käyttöönotossa. WWF:n juuri alkanut Näytä voimasi  -kampanja haastaa kaikki Suomen kunnat, muut julkiset toimijat ja yritykset investoimaan uusiin tuuli- tai aurinkoenergiahankkeisiin. Näytä voimasi -kampanjassa on Suomen lisäksi mukana maita ympäri maailman, ja sen tarkoituksena on uusiutuvan energian edistäminen. WWF toivoo yritysten innostuvan käynnistämään konkreettisia uusiutuvan energian hankkeita, esimerkiksi investoimalla toimitilojensa katolle asennettaviin aurinkopaneeleihin.  Tavoitteena on suunnata positiivista huomiota aurinko- ja tuulienergian investointeihin uusilla ja innovatiivisilla tavoilla. Yritykset voivat osallistua Näytä voimasi –kampanjaan ilmoittamalla hankkeestaan sähköisellä vastauslomakkeella kampanjasivuillamme: https://www.wwf.fi/naytavoimasi/yritykset-ja-yhteisot/ .

Kampanjaan osallistuvat organisaatiot saavat osakseen positiivista näkyvyyttä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

WWF näytä voimasi!

wwF