Uusi julkaisu strategisesta vastuullisuudesta

Strateginen vastuullisuus – 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä / Sitra

Strateginen_vastuullisuus_pieniPienet ja keskisuuret yritykset työllistävät yli 60 % työssäkäyvistä suomalaisista ja määrä kasvaa koko ajan. Siksi on syytä pohtia miten pk-yritykset luovat yhteiskunnan taloudellista, ekologista, ja sosiaalista kestävyyttä  ja miksi paremman yhteiskunnan rakentaminen on myös hyvää bisnestä. Tämän raportin 20 case-esimerkkiä näyttävät, että keskisuurten yritysten keinot toteuttaa kestävää liiketoimintaa ja hyötyä siitä poikkeavat suuryritysten vastaavista. Lataa julkaisu täältä