Vuosi 2014 on Suomenlahden teemavuosi

Suomenlahti-vuosi 2014 kokoaa Suomen, Viron ja Venäjän asiantuntijat kehittämään yhteistyötä ja tuottamaan uutta tietoa Suomenlahden meriympäristön tilasta. Tavoitteena on muodostaa ainutlaatuinen kolmen maan yhteinen Suomenlahti-tutkimusohjelma, jonka avulla Suomenlahden tilaa voidaan seurata entistä kattavammin. Yhteinen laaja havaintoverkosto, data-aineiston käyttö ja samanlaiset mittausmenetelmät tulevat olemaan tässä keskeisessä asemassa.

Suomenlahti-vuonna 2014 tutkijat keskittyvät viiteen Suomenlahden tilan kannalta keskeiseen tutkimusteemaan.  Vuoden aikana kerätään tietoa mm. Suomenlahden ekosysteemin terveydestä, monimuotoisuudesta sekä kaloista ja kalastuksesta. Myös merenkulun turvallisuus ja merialuesuunnittelu ovat keskeisesti esillä. Vuoden tutkimusteemat on valittu tukemaan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön sekä kansainvälisten suojelusopimusten toteuttamista. Lue lisää.

GOF_logo_ENG_RGB_2013_150dpi