Energiatuki suuryritysten energiatehokkuuskatselmuksiin päättyy

Uuden energiatehokkuusdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon alettua, energiatukea ei enää voida myöntää suuryritysten energiatehokkuuskatselmuksiin. Tästä syystä näihin hankkeisiin liittyvät energiatukipäätökset tulee tehdä ennen 5.6.2014.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on, että hakemus on asianmukaisesti täytetty, siitä löytyy kaikki vaaditut liitteet ja se on jätetty ajoissa paikalliseen ELY-keskukseen. Hakemukset tulisi jättää ELY-keskukseen viimeistään 30.4.2014, jotta tukihakemuskäsittelylle jää riittävästi aikaa. Suuresta hakemusmäärästä johtuen Uudenmaan ELY-keskuksen osalta määräaika on jo 15.4.2014. Lue lisää…