Tyytyväisiä Ilmastokumppaneita

Tammikuussa päättyneen palautekyselyn vastaukset antoivat hyvää tietoa kumppaneidemme tyytyväisyydestä verkoston toimintaan. Kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että Ilmastokumppaneiden toiminta vastasi hyvin tai osittain odotuksia.

Uutiskirje ja vuoden 2012 seurantaraportti saivat erityisen hyvää palautetta. Vastaajista 90 % antoi näille arvosanan 7-10. Toisaalta kolmasosa vastaajista toivoi, että Ilmastokumppanit viestisivät enemmän verkoston omille jäsenilleen.

Ilmastokumppaneiden tilaisuudet saivat myös hyvää palautetta. Esitykset, pöytäkeskustelut ja verkostoituminen saivat lähes kaikilta arvosanan 8-10. Avoimissa vastauksissa painotettiin yhteisten tilaisuuksien merkitystä ja toivottiin lisää verkostoitumista ja keskustelua.

Avoimissa vastauksissa toivottiin myös enemmän konkreettista yhteistyötä ja esimerkkejä ihan käytännön päästöjen vähentämisestä. Lisäksi vastaajille oli kiinnostusta esitellä omia ratkaisuja mm. kaupungin päättäjille ja virkamiehille.

Ilmastokumppaneiden palautekysely_kooste