Vuoden 2014 vastuullisuusraportointikilpailu on käynnistynyt

vastuullisuusraportointi_2011Ilmoita yrityksesi mukaan 29.8.2014 mennessä

Maksuton ja kaikille avoin

Vastuullisuusraportointikilpailu on maksuton ja avoin kaikille vastuullisuudestaan raportoiville organisaatioille. Kilpailusarjoja on kolme: yleinen, pk-yritykset ja julkinen sektori. Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden raportit arvioidaan kilpailussa automaattisesti ilman erillistä ilmoittautumista. Enemmän painoarvoa vastuullisuuden vaikutusten raportoinnille Raportteja arvioidaan neljän painopisteen kautta: organisaatio ja raportin tausta sekä sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun tunnusluvut. Arviointikriteereissä painotetaan tänä vuonna entistä enemmän vastuullisuuden vaikutusten raportointia, mikä sisältää niin resurssitehokkuuden kuin taloudellisen vastuun kysymykset.

Lukijan valinta

Virallisen voittajan lisäksi kilpailussa palkitaan sijoittajan, median, kansalaisjärjestön ja opiskelijoiden valinnat parhaaksi raportiksi.

Kilpailun järjestäjät

• Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu • KHT-yhdistys • Työ- ja elinkeinoministeriö • The NASDAQ OMX Group • Ympäristöjohtamisen yhdistys YJY • Ympäristöministeriö • Yritysvastuuverkosto FIBS ry

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet Tarkempia tietoja kilpailun arviointikriteereistä sekä ilmoittautumisohjeet löydät täältä » Ilmoita yrityksesi mukaan kilpailuun