Ilmasto-TET on mielekäs työharjoittelu

Kuinka toteuttaa mielekäs TET-jakso? Päätyikö tettiläinen taas keittelemään kahvia koko viikoksi? Nuorten Akatemia yhteistyökumppaneineen tarjoaa uudenlaista TET-jaksoa, jonka aikana selvitetään miten ilmastonmuutos ja työelämä liittyvät toisiinsa. Ilmasto-TET on mielekäs tapa tutustua työelämään sekä nuorelle että työnantajalle.

Ilmasto-TET on 8.- ja 9.-luokkalaisten kahden työviikon mittainen työelämään tutustumisjakso. Syksyllä TET-jaksot järjestetään 9.9.-21.12. yrityksellenne sopivana ajankohtana. Haemme mukaan yrityksiä, jotka haluavat tarjota nuorille mielekkään TET-paikan.

Ilmasto-TETissä nuori tekee työpaikalla ilmastoprojektin, joka käsittelee joko yrityksen tuotteita, palveluja, toimitiloja tai viestintää. Projekti tehdään ilmastotehtäväpakettia hyödyntäen. Projektin lisäksi nuori osallistuu myös muihin työnantajan osoittamiin tehtäviin. Tavoitteena on tarjota nuorelle mahdollisuus päästä hyödyntämään omia taitojaan oikeassa työympäristössä sekä kannustaa nuorta toimimaan itsenäisesti työpaikalla. Yritys saa ilmastotehtäväpaketin myötä konkreettista apua TET-jakson ohjaukseen.

Ilmoittautumalla Ilmasto-TET-työpaikaksi yritys:

• Saa opastetun mallin mielekkään TET-jakson toteuttamiseksi

• Saa luontevan kontaktin nuoriin

• Pääsee tekemään konkreettisia tekoja ilmastostrategiansa tueksi

• Pääsee osaksi kehitystyötä, joka tähtää tulevaisuuden kestävien työpaikkojen luomiseen

Osallistuminen Ilmasto-TETtiin syksyllä 2014 on yritykselle maksutonta. TET-jaksoon kuuluu yksi suunnittelupalaveri sekä perehdytystapaaminen TET- jakson alussa. Toivomme, että yrityksenne antaa jakson jälkeen palautetta konseptin kehittämiseksi.

Lisätiedot sekä ilmoittautumiset syksyn 2014 Ilmasto-TET työpaikaksi osoitteeseen:

reija.arnberg(a)nuortenakatemia.fi
Reija Arnberg p. 050 522 2001

Kehittäjät: Tulevaisuusagentuuri ja Espoon kaupungin kestävän kehityksen RCE-verkosto.

Yhteistyössä: Ilmari -ilmastonmuutoshanke, Nuoret ilmastokasvatusta kehittämässä –hanke, Dodo ry, Luonto-Liitto ja Maan ystävät.

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö. www.nuortenakatemia.fi