Ilmastokatu kutsuu yrityksiä kokeilemaan uusia ratkaisuja

Iso-Roba

Ilmastokatu tulee mahdollisesti Iso Roobertinkadulle.

Helsinki haluaa kokeilla uusia ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista edistäviä ratkaisuja uudessa IsoRobasta Ilmastokatu 2015 -hankkeessa. Tavoitteena on saada keskeiselle paikalle Helsingin keskustaan Ilmastoratkaisuja laajasti esittelevä alue, jonka kehittämisessä ovat mukana sekä toimivat alueella että palveluja tarjoavat yritykset, korkeakoulut, oppilaitokset, järjestöt, asukkaat ja kaupunki.

”Valvottu leikkikenttä” pelle pelottomille

Ilmastokadulla yrityksille tarjotaan mahdollisuutta testata uusia teknologisia ratkaisuja tai palveluita muun muassa energiatehokkuuden edistämiseen, uusiutuvien energialähteiden innovatiiviseen käyttöön tai vähähiilisten palveluiden tarjoamiseen asukkaille tai kiinteistön omistajille. Uudeksi katsotaan myös jo hyväksi havaitun ratkaisun tuominen uuteen ympäristöön.

Yritykset eivät voi suoraan saada rahoitusta Kuusi aika -ohjelmasta, mutta hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen tuotteiden ja palveluiden tarjoajat ja mahdolliset asiakkaat. Yritysten on mahdollista hakea myös erillistä Tekes-rahoitusta tuotekehitykselleen. Ratkaisuja esitellään suurelle yleisölle niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Hankkeessa on jo mukana kaupungin eri virastojen lisäksi yrityksiä ja korkeakouluja. Kuusi Aika -ohjelman yhtenä kriteerinä on, että vastaavia hankkeita toteutetaan myös muissa isoissa kaupungeissa, ja valmistelut ovat jo käynnissä myös muualla.

Tervetuloa Ilmastokumppaneiden vuosiseminaariin kuulemaan aiheesta lisää tai ota yhteyttä ilmastokumppanit@hel.fi.