Yritykset ja kunnat vauhdittavat aurinkoenergian markkinoita

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on aloittanut yhteistyössä yli 40 yritys- ja kuntakumppanin kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen aurinkoenergiamarkkinoita. Hankkeessa edistetään alan yritysten kotimarkkinoita, kasvua ja vientiä.

Aurinkoenergia on maailmalla voimakkaasti kasvava uusiutuvan energian tuotantomuoto, joka sopii myös hyvin osaksi suomalaista energiapalettia. Kotimaisten yritysten aktiivisuudesta huolimatta alan kasvu on kuitenkin ollut Suomessa verrattain hidasta.

”Tavoitteemme on, että hankkeella saadaan aikaan kunnollinen sysäys alan liiketoiminnan kehittymiseksi. Kansainvälisesti hajautetut energiajärjestelmät ovat voimakkaasti kasvava ala, jossa suomalaisella osaamisella on paljon mahdollisuuksia. Nyt kuitenkin vienti kangertelee, koska kotimarkkinat kehittyvät liian hitaasti ja vientirahoitusta on vaikea saada. Nykymaailmassa yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittäminen ei enää riitä, vaan mukaan tarvitaan kaikki yhteiskunnan osapuolet; yritykset, viranomaiset, poliittiset päättäjät ja kansalaiset”, sanoo projektin vastuullinen johtaja, energia- ja innovaatiojohtamisen professori Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Suomessa tarvitaan eri osapuolten yhteisponnistusta sellaisten toimintamallien kehittämiseksi, joiden avulla nykyisiä markkinakasvun esteitä voidaan ratkaisevasti madaltaa. Aalto-yliopiston koordinoimassa hankkeessa luodaan yhteiskehittelynä asiantuntijoiden, suomalaisyritysten sekä julkisten toimijoiden kesken uusia yhteistyö- ja rahoitusmalleja konkreettisiin investointikohteisiin. Ideoita haetaan parhaista kansainvälisistä malleista. Lisäksi projektissa tunnistetaan markkinoiden kasvua hidastavia hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä. Tutkimusprojektissa hyödynnetään käytäntö- ja käyttäjälähtöisiä menetelmiä toimintaympäristön haasteiden tunnistamiseksi sekä dialogimenetelmiä ratkaisujen edistämiseksi. Kaikki keskeiset tahot kutsutaan mukaan vuoropuheluun.

Projektin vetäjä Karoliina Auvinen toteaa: ”Kotimarkkinoiden edistäminen on hankkeessa tärkeässä asemassa, koska kotikenttä on yrityksille tärkeä alusta uusien liiketoimintakonseptien, teknologioiden ja osaamisen kehittämiseksi. Aurinkoenergiaa edistämällä voidaan myös vauhdittaa älykkäiden energiapalveluiden käyttöönottoa, rakennetun ympäristön energiatehokkuutta ja muita kuluttajalähtöisiä energiaratkaisuja.”

Markkinoiden luominen aurinkoenergialiiketoiminnalle -hanketta rahoittaa Tekes ja se kestää vuoden 2015 loppuun. Hankkeen tapahtumia ja tuloksia voi seurata verkkosivuilla osoitteessa laica.fi/finsolar-hanke.

Uusia kumppaneita otetaan vielä mukaan hankkeeseen syyskuun ajan. Kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä projektin yhteyshenkilöihin.

Lisätietoja:

Projektin johtaja
Professori Raimo Lovio
etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Projektipäällikkö
Karoliina Auvinen
etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot:

Yritykset

Ahjo Energia, Aura Energia Oy, Aurinko Ilo Oy, Aurinkoa Oy, Aurinkoinsinöörit Oy, BaseN Corporation, Caverion, Cencorp, CO2.FI Oy, Currentfin Oy, Darrox Oy, Ekosto Oy, FCG, Finnwind Oy, Greenes Oy, Greenstream Network Oy, Grexel Oy, Helsingin Energia, Joukon Voima Oy, Kaukomarkkinat, LeaseGreen Oy, Mäntsälän Sähkö, Naps Solar Systems Oy, Newergy Oy, Nocart Oy, Savosolar, SEAM Group, Soleco Oy, Soleras Oy, S-ryhmä, Sundial Finland, Ruukki, Utuapu Oy

Julkisen sektorin toimijat

Helsingin kaupunki, HSY, Jyväskylän kaupunki, Mikkelin kaupunki, Tampereen kaupunki, Tuusulan kunta, Vantaan kaupunki

Muut

As Oy Aitio, Helsinki, As Oy Susitie, Helsinki, Aurinkoteknillinen yhdistys ry, Ekoenergy international, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen Lähienergialiitto ry