Carbon Games – Pelisäännöt hiilineutraaliuden tavoittelulle

Carbon games

Tervetuloa keskustelemaan hiilineutraaliuden pelisäännöistä 15.4.2015.

Termiä hiilineutraalius käytetään yleisesti, mutta sen sisältö, rajaus, mittaaminen ja todentaminen vaihtelevat, eikä yhtä yhtenäistä käytäntöä ole. Tämä jättää paljon tulkinnanvaraa termin käytölle ja leimaa yritysten oikean suuntaisetkin pyrkimykset helposti viherpesuksi.

  • Millaisia pelisääntöjä ja standardeja hiilineutraaliuden määrittämiselle on?
  • Minkälaisia työkaluja hiilineutraaliuden tavoitteluun on käytössä?
  • Miten hiilineutraaliutta voi hyödyntää liiketoiminnassa?
  • Mitkä yritykset ovat hiilineutraaliuden edelläkävijäyrityksiä?

Tervetuloa keskustelemaan hiilineutraaliuden pelisäännöistä

Tilaisuuden järjestää Sitra yhdessä Ilmastokumppaneiden kanssa.

Aika: 15.4.2015 klo 9-10 (aamukahvi klo 8:30)

Paikka: Radisson Blu Seaside -hotelli (Ruoholahdenranta 3, Helsinki)

Elinkaarianalyysejä Harvardissa opettava Greg Norris sekä SYKEn Kulutuksen ja tuotannon keskuksessa työskentelevä Katriina Alhola avaavat tilaisuudessa sitä, kuinka hiilineutraalius jo näkyy yritystoiminnassa – globaalisti sekä Suomessa.

Harvardissa on parhaillaan käynnissä projekti SHINE (the Sustainability and Health Initiative for NetPositive Enterprise), jossa yritykset ja asiantuntijat ovat luomassa yhteistä toimintatapaa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi yrityksissä. Norris myös pohtii, mitkä ovat tällä hetkellä parhaat käytännöt saada hiilineutraaliuudesta liiketoiminnallista lisäarvoa.

Alhola kertoo tuloksia työstä, jossa SYKE on selvittänyt Sitran toimeksiannosta yritysten pyrkimyksiä hiilineutraaliuteen ja niihin liittyviä standardeja, työkaluja, toimintamalleja ja avaintoimijoita.

Ohjelma

8:30 Kahvi ja ilmoittautuminen

9:00 Tilaisuuden avaus / Johtava asiantuntija Tiina Kähö, Sitra

9:05 Yritys hiilineutraaliksi – käsitteet, pelisäännöt & toteutus /Erikoistutkija Katriina Alhola, SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus

9:20 Approaches towards carbon neutral enterprises in the USA / Adjunct Lecturer, Dr Greg Norris; Harvard T.H. Chan School of Public Health

9:50 Keskustelu

Tilaisuus on englanninkielinen.

Ilmoittaudu viimeistään 8.4.2015 mennessä. Paikkoja on rajattu määrä. Jos et itse pääse paikalle, voit välittää kutsun kollegallesi, jota aihe voisi kiinnostaa.