Keskolla on uusi Ekorekka

Ekorekka

Keskon Ekorekkaan mahtuu kahden perinteisen rekan verran tavaraa.

Maaliskuussa 2015 käynnistyi Keskon uuden erikoispitkän ajoneuvoyhdistelmän pilottikokeilu Vantaa-Oulu runkoliikenteessä. Käyttöönotettava kalusto on nimetty Ekorekaksi, koska sillä saadaan kerralla kuljetettua jopa kaksinkertainen määrä kaupan rullakoita perinteiseen täysperävaunuyhdistelmään verrattuna.

Kuljetusten päästöt kuriin

Kuljetusten aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat yksi merkittävimmistä Keskon toiminnan aiheuttamista ilmastovaikutuksista. Ruokakeskon logistiikkayhtiö Keslog Oy on pitkäjänteisellä työllä pyrkinyt vähentämään K-kauppojen toimitusketjun päästöjä. Logistiikan tehokkuutta on parannettu keskittämällä jakelua, kuljetusten reittioptimoinneilla ja korkeilla kuormien täyttöasteilla. Keslogin kaikki yli 500 sopimuskuljettajaa on koulutettu taloudelliseen ajotapaan.

Yksikkökohtaisia päästöjä on saatu vähennettyä uusilla kalustoratkaisuilla. Keslogilla on jo aiemmin ollut käytössään yhdeksän kaksitasoperävaunua pitkän matkan runkokuljetuksissa.  Kaksitasot ovat nimensä mukaisesti tavallista korkeampia perävaunuja, joihin pakataan rullakoita kahteen kerrokseen. Nyt uusi, pidempi kaksitasoinen Ekorekka parantaa entisestään Keslogin kuljetustehokkuutta.

Ekorekkaan mahtuu tuplasti tavaraa

Ekorekka-hanketta on valmisteltu Keslogin johdolla jo noin kaksi vuotta. Ajoneuvon suunnittelusta ja rakentamisesta ovat vastanneet Volvo Trucks Oy ja korivalmistaja VAK Oy Vahdosta. Ekorekkaa liikennöi Keslogin yhteistyökumppani Mikko Niskala Oy Haukiputaalta. Liikennöintiin on saatu Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämä määräaikainen poikkeuslupa, joka on voimassa vuoden 2019 loppuun asti. Pilottikokeilun kokemusten perusteella tehdään päätöksiä jatkosta.

Keslogin Ekorekka on ensimmäinen laatuaan ruokakaupan kuljetuksissa Suomessa. Se tulee liikennöimään Ruokakeskon Vantaan Hakkilan keskusvarastojen ja Oulun alueen jakeluterminaalin välisessä runkoliikenteessä. Ekorekka on 34 metriä pitkä, eli yhdeksän metriä pidempi kuin tavalliset rekat. Kun perinteiseen täysperävaunuyhdistelmään mahtuu 90 rullakkoa, kaksitasoperävaunuyhdistelmään 120 rullakkoa, niin Ekorekkaan mahtuu yhteensä 189 rullakkoa. Ekorekkaan mahtuu siis kahden perinteisen rekan verran tavaraa. Täydessä kuormassa Ekorekan massa voi olla 90 tonnia.

Keslog on laskenut, että Ekorekalla saadaan vähennettyä jopa 600 Vantaan ja Oulun välistä kuljetuskertaa vuodessa. Se vastaa noin 360 000 kuljetuskilometriä vuosittain. Tällä on jo merkittävä vaikutus päästöihin!

Paluumatkatkin hyödynnetään

Kuljetusautoja on turha ajaa tyhjällä kuormalla takaisin Vantaan Hakkilan keskusvarastoille ja Keslog onkin kehittänyt toimivan paluulogistiikan mallin, jossa kuljetusautojen paluumatkat hyödynnetään. Paluukuormiksi otetaan esimerkiksi hankintakuormia ja kaupasta palautuvia lavoja, rullakoita ja kuljetusalustoja. Myös asiakkaiden kierrättämiä pulloja, tölkkejä ja pahvia kuljetetaan keskitetysti paluukuormissa Hakkilaan, ja sitä kautta eteenpäin kierrätyslaitoksiin käsiteltäviksi.

Ruokahävikki on myös logistiikan päästöihin vaikuttava tekijä. Kun kaupat tilaavat vain tarvittavat määrät ruokaa ja asiakkaat ostavat vain kuluttamansa määrän, saadaan logistiikasta karsittua turhaa kuljettamista pois. Jokainen voi vaikuttaa ruokahävikin määrään jokaisella ruokakauppakäynnillään.

Logistiikassa voidaan monin tavoin vähentää päästöjä määrätietoisella työllä, vaikka rekat vielä kulkevatkin pääosin fossiilisella dieselillä. Tekniset ratkaisut ja biopolttoaineet kehittyvät koko ajan ja mahdollistavat yhä vähäpäästöisempiä tavarankuljetuksia tulevaisuudessa. Kuljetusten tehokkuus on kuitenkin tällä hetkellä merkittävin mahdollisuus Keskon logistiikan päästöjen vähentämisessä. Ekorekka on jälleen yksi innovatiivinen ratkaisu, jolla saadaan tavara kulkemaan mahdollisimman tehokkaasti halki Suomen.