Yli 50 isoa yritystä ja organisaatiota torjuu ilmastonmuutosta Helsingin kaupungin kanssa

ryhmä muokattu_96868__webisoHelsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-verkostossa on mukana jo yli 50 suurta yritystä, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja ehkäisevät ilmastonmuutosta yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

50 yrityksen raja meni rikki 19. maaliskuuta Helsingin kaupungintalolla pidetyssä tilaisuudessa, kun kaupunginjohtaja Jussi Pajunen allekirjoitti ilmastositoumuksen AVAIN Yhtiöiden, Bionova Oy:n, Finnair Oyj:n, Helen Oy:n, Helsingin KTK Oy:n, HUS-kuntayhtymän, LeaseGreen Group Oy:n, Naps Solar Systems Oy:n, Neste Oil Oyj:n, SRV Yhtiöt Oyj:n, St1 Oy:n ja Talokeskus yhtiöt Oy:n kanssa.

”Ilmastokumppani-yritykset ovat tehneet jo noin 180 ilmastositoumusta, joista osa on toteutettu. Aluksi sitoumuksissa luvattiin parantaa energiatehokkuutta, nyt mukaan ovat tulleet myös uusiutuvan energian tuottaminen ja liikkumisen ilmastovaikutusten vähentäminen. Keinovalikoima on laajentunut ja ilmastotyö nähdään jo osana liiketoiminnan kehittämistä” Ilmastokumppaneiden koordinaattori Mira Jarkko Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta kertoo.

Ilmastokumppaneihin liittyneen St1:n energiajohtajan Jari Suomisen mukaan tavoitteiden on oltava haasteellisia.
”Esimerkiksi yhteisyrityksemme TuuliWatin 500 MW tuulivoiman rakentamistavoite vastaa teholtaan Loviisan ydinvoimalan yhden yksikön tehoa ja tuotanto vastaa jo tänä vuonna koko pääkaupunkiseudun kerrostaloasuntojen sähkönkulutusta”, Suominen sanoo.

Esimerkkejä uusien kumppaneiden sitoumuksista:

Finnair vähentää 20 prosenttia hiilidioksidipäästöjä vuoden 2009 tasosta vuoteen 2017 mennessä.
• St1:n yhteisyrityksen TuuliWatin tavoite on rakentaa kotimaista tuulisähköä 500 MW verran
• Vuonna 2015 HUS:n yhdyskuntajätteestä hyödynnetään 50 prosenttia materiaalina.
• AVAIN Yhtiöt lisäävät uusiutuvan energian käyttöä uudiskohteissaan 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.
• LeaseGreen tarjoutuu vähentämään Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen energiankulutusta 12 prosenttia siten, että kaupungin ei tarvitse käyttää energiansäästöhankkeisiin omia investointivarojaan.
• Neste Oilin vuonna 2017 valmistamallamme määrällä NEXBTL-dieseliä saavutetaan 7,0 miljoonan tonnin kasvihuonekaasujen päästövähenemä

Mira Jarkon mukaan kaikilla yrityksillä ei ole ollut ilmastotavoitteita ennen verkostoon liittymistä.
”Me myös seuraamme tavoitteiden toteutumista vuosittain”, hän sanoo.

Ilmastokumppanit-verkosto on osa kaupungin tekemää ilmastotyötä, joka tähtää 30 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen vuoteen 2020 mennessä. Verkoston tavoitteena on sitoumusten lisäksi vahvistaa yritysten kilpailukykyä, löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää yhteistyötä verkoston jäsenten kesken.
Yritysten lisäksi verkostoon toivotaan tukijäseniksi korkeakouluja, järjestöjä ja muita toimijoita. Ilmastokumppanit verkostoa koordinoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus yhteistyössä Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa.
Ilmastokumppaneihin voi liittyä osoitteessa www.ilmastokumppanit.fi.

Lisätietoja:
Mira Jarkko
Ilmastokumppanit- koordinaattori
Helsingin ympäristökeskus
puh. (09) 310 64317, 040 3341629
mira.jarkko@hel.fi

Kimmo Heinonen
Johtava asiantuntija, tiimipäällikkö
Helsingin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto
puh. (09) 310 25365, 040 172 7807
kimmo.o.heinonen@hel.fi