Muista vastata ilmastositoumuskyselyyn!

Ilmastositoumus

Kirjoittakaa jokaisesta sitoumuksestanne lyhyt kuvaus ja käyttäkää seurantalukuja.

Pyydämme ilmastokumppaneita raportoimaan tämän kyselyn kautta tekemienne ilmastositoumusten toteutumisesta.

Kirjoittakaa jokaisesta sitoumuksestanne lyhyt kuvaus ja käyttäkää seurantalukuja, mikäli se on mahdollista.

Liitteenä lähetetyssä uusitussa ohjeessa on esimerkkejä hyvistä mittareista ja seurantaluvuista, joita raportoinnissa voi hyödyntää. Mikäli sitoumuksissanne ei ole erikseen määritelty vertailuvuotta, niin vertailuvuotena käytetään vuotta 2013.

Lisäksi toivomme teiltä muutamia taustatietoja, joiden avulla voimme arvioida verkoston kokonaispäästövähennyksiä sekä muuta aktiivisuutta.

Seurannan tuloksista tehdään sähköinen julkaisu, jota varten toivoisimme myös kuvia seurantatietojen lisäksi. Kuvia voi toimittaa osoitteeseen ilmastokumppanit@hel.fi.

Vastaathan kyselyyn 18.6. mennessä.

Kaikissa seurantaa koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä ilmastokumppanit@hel.fi tai 09-31064317.

Linkki kyselyyn: https://digiumenterprise.com/answer/?sid=1309990&chk=Z36C79HR