Tarjolla eturivin paikka maailmanluokan älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen toteuttamisessa

Suomalaisille yrityksille avautuu ainutlaatuinen mahdollisuus päästä rakentamaan pääkaupunkiseudun kasvua edelläkävijäksi, joka tarjoaa älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja maailmanmarkkinoille. Kaupungistuvan ja luonnonvaroja viisaammin käyttävän maailman kuluttajien tarpeet heittävät vanhat ansaintalogiikat romukoppaan ja tuovat näköpiiriin ennennäkemättömiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Pääkaupunkiseudun kaupungit, yritykset ja valtio perustavat helmikuussa yhdessä Sitran kanssa uuden Smart & Clean pääkaupunkiseutu -säätiön, joka muuttaa seudun älykkäiden ja puhtaiden edelläkävijäratkaisujen maailmanluokan referenssialueeksi. Edelläkävijyys tarjoaa täällä toimiville yrityksille uudenlaisia kasvu- ja markkinanäkymiä, joita avaavat yhä suurenevat, älykkäämpiä ja vähähiilisiä ratkaisuja kaipaavien megakaupunkien tarpeet. Uudet markkinat tavoitetaan Smart & Clean -työssä luotavilla vientikonsepteilla. Samalla pääkaupunkiseudulle syntyy uusia investointeja, liiketoimintaa, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä työpaikkoja.

Yleishyödyllinen säätiö kehittää investointeja houkuttelevia ja vientiä tukevia konsepteja, jotka liittyvät viiteen teemaan:

• vähähiilinen liikenne ja liikkuminen,
• energia,
• rakentaminen,
• jäte- ja vesisektori sekä
• kuluttaja-cleantech.

Yhtenä säätiön tavoitteena on tehdä pääkaupunkiseudusta globaali kuluttaja-cleantechin keskittymä, jossa yritykset kaikkialta maailmasta haluavat testata palvelujaan. Täällä on kohteita, joissa asukkaat, edelläkävijäyritykset ja kunnat rakentavat yhdessä uusia palveluja. Esimerkkejä näistä voivat olla kodin toimintoja ohjaava huoneistoautomaatio, saumattomia ovelta ovelle -matkaketjuja mahdollistavat palvelut, tavara- ja henkilökuljetusten älykäs yhdistäminen sekä kaupunkien väliaikaistilojen käyttö lähiruuan tuotantoon.

Säätiön toiminnan myötä kaupungit avaavat omaa infrastruktuuriaan entistä enemmän yritysten käyttöön. Pääkaupunkiseutu muuttuu kokeilu- ja kehittämisalustaksi. Seudulla kehitetään kokonaan uusia ja parannetaan jo olemassa olevia tuotteita ja palveluja. Pääkaupunkiseutu toimii esimerkkinä siitä, miten digitalisaatio sekä bio- ja kiertotalous mahdollistavat vähähiiliset ja ilmastoystävälliset palvelut kuluttajille ja yrityksille.
Lähde mukaan edelläkävijöiden joukkoon

Tarjoamme nyt Suomessa kehitystyötä tekeville yrityksille mahdollisuutta tulla mukaan säätiön toimintaan. Pääsette edistämään uudenlaisen suomalaisen osaamisen syntyä – työtä, jossa on mahdollisuus luoda merkittäviä menestystarinoita.

Pääkaupunkiseudun pääseminen edelläkävijöiden eturintamaan voi onnistua vain, jos pystymme yhdessä luomaan alueelle maailmanluokan esimerkkejä uudenlaisista ratkaisuista ja palveluista. Globaalien markkinoiden kaipaamat palvelut ja uudet innovaatiot vaativat entistä laajempaa erilaisten tahojen välistä yhteistyötä. Uusi säätiö mahdollistaa juuri tämän: se luo älykkään ja puhtaan liiketoiminnan edistämiseen uuden toimintamallin.

Toivotamme tervetulleeksi säätiöön kaikki menestystarinan luomisesta ja uudenlaisesta yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset. Mukaan voi lähteä investoimalla säätiön toimintaan. Mukaan kaivataan myös yrityksiä, jotka voivat olla osa edelläkävijäyritysten tuotanto- tai palveluketjuja. Uudenlaisessa yhteistyömallissa ovat vahvasti mukana myös tutkimus- ja koulutuslaitokset. Tiiviillä tutkimus- ja koulutuslaitosyhteistyöllä saadaan uusin tutkimustieto projektien suunnitteluun ja innovaatiot nopeasti markkinoille.

Sijoitetaan yhdessä kasvavaan tulevaisuuteen!

Marja-Leena Rinkineva       Tuula Antola            Jose Valanta
elinkeinojohtaja                   elinkeinojohtaja       elinkeinojohtaja
Helsingin kaupunki             Espoon kaupunki     Vantaan kaupunki

Yhteydenotot ja tiedustelut:

Tiina Kähö, johtava asiantuntija, Sitra, tiina.kaho(at)sitra.fi, 040 591 3847
Marja-Leena Rinkineva, marja-leena.rinkineva(at)hel.fi, 050 559 9183
Tuula Antola, tuula.antola(at)espoo.fi, 043 824 6393
Jose Valanta, jose.valanta(at)vantaa.fi, 050 523 1116
Lisää aiheesta
Smart & Clean blogi