St1 rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisen energian lämpölaitoksen Espooseen

Päästötöntä lämpöä syvältä kallioperästä

Päästötöntä lämpöä syvältä kallioperästä

Syvältä kallioperästä saatava geoterminen lämpö on aivan uudenlainen, päästötön lämmöntuotantovaihtoehto, joka voi mullistaa Suomen kaukolämmöntuotannon.  Energiayhtiö St1 toteuttaa maamme ensimmäisen geotermisen energian pilottihankkeen Fortumin lämpölaitoksen alueella Espoon Otaniemessä. Jopa seitsemän kilometrin syvyyteen ulottuvien syvälämpökaivojen poraus alkaa keväällä 2016 ja teollisen mittakaavan lämpölaitoksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2017. Fortum tulee ostamaan laitoksessa tuotetun lämmön kaukolämpöverkkoonsa ja pystyy kattamaan sillä jopa 10 % kaukolämmön tarpeesta Espoon alueella.

Geotermiseen energiaan perustuvia ratkaisuja on ollut vuosia käytössä jo useissa maissa. Suomessa kallioperän lämpöön perustuva uusiutuva energiantuotanto on uusi vaihtoehto, jonka mahdollisuuksia St1 haluaa kartoittaa ja kasvattaa samalla menetelmään liittyvää osaamista maassamme. Yhtiön tavoitteena on korvata fossiilista tuontienergiaa uusiutuvilla kotimaisilla energiantuotantoratkaisuilla.

St1 Deep Heat Oy suoritti kesällä 2015 luotausporaukset Otaniemessä. Kahden kilometrin syvyyteen ulottuvien luotausreikien ja kivinäytteiden  avulla analysoitiin varsinaisten syvälämpökaivojen poraukseen tarvittavia tietoja kallioperästä. Analyysien perusteella projektia päätettiin jatkaa kohti geotermisen pilottilämpölaitoksen rakentamista.

Suomen kova kallioperä vaatii erikoistekniikkaa

Uusiutuva geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi syvälämpökaivoa, jotka ulottuvat seitsemän kilometrin syvyyteen. Vettä syötetään toisesta reiästä alas, ja veden kuumennuttua kallioperässä se nousee toisesta reiästä ylös. Kuumentuneen veden sisältämä lämpö syötetään lämpölaitoksella lämmönvaihtimen kautta kaukolämpöverkkoon suoraan ilman lämpöpumppuja. Geotermisessä lämmöntuotannossa ei käytetä lainkaan polttoaineita, joten laitos ei tuota ilmakehään päästöjä.

Syvälämpökaivojen poraukset aloitetaan Otaniemessä keväällä 2016. Poraamisesta vastaa St1 Deep Heatin kumppani, englantilainen Strada Energy. Geotermiseen poraukseen erikoistuneen yrityksen ammattilaisilla on useiden vuosikymmenten kokemus vaativista projekteista ja käytössään ainutlaatuinen patentoitu teknologia, jolla pystytään poraamaan syvälle Suomen kovaan, graniittiseen kallioperään.

Geolämpö sopii kaupunkikeskuksiin ja vähentää CO2-päästöjä

Pääosin fossiiliseen energiaan perustuva kaukolämpö on yleisin lämmitysmuoto Suomessa. St1:n geotermisen lämmöntuotannon pilottihankkeen on mahdollista tarjota kaukolämmöntuotantoon uusiutuva, täysin päästötön energialähde, joka voidaan jakaa suoraan olemassa olevaan kaukolämpöverkostoon.

Otaniemen hanke tarjoaakin mahdollisuuden vähentää merkittävästi CO2-päästöjä Espoossa. Strategiansa mukaisesti Espoon kaupunki haluaa toimia ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä, joka pyrkii pienentämään asukkaidensa hiilijalanjälkeä.

Merkittävä uusiutuvan energian kärkihanke Suomessa

Espoon pilottilaitos on yksi maamme merkittävimmistä energia-alan tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista, joka voi merkitä isoa harppausta kohti fossiilisista polttoaineista luopumista lämmöntuotannossa. Hanke onkin ensimmäisiä tämän hallituskauden uusiutuvan energian kärkihankkeita, jolle Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt investointitukea.

Myös innovaatiorahoituskeskus Tekes tukee merkittävästi hankkeeseen liittyvää tieteellistä tutkimusta. Yksi pilottihankkeen tavoitteista on kasvattaa suomalaista osaamista ja tietotaitoa geotermisen lämmöntuotannon alueella tulevaisuudessa hyödynnettäväksi.

Geolämpöhanke valittiin vuoden parhaaksi alan innovaatioksi Kaukolämpö 2015 -tapahtuman kilpailussa, jonka tavoitteena oli hakea kaukolämpöalalle uusia teknisiä ratkaisuja, palveluita tai liiketoimintamalleja.