Helsinki palkittiin ilmastotyöstään

SauriKuntaliitto myönsi kunniakirjan Helsingin kaupungille ansiokkaasta ilmastotyöstä. Kuntaliiton perustelujen mukaan kaupunki sekä sen virastot ja liikelaitokset ovat tehneet pitkäjänteistä ja monipuolista työtä ilmasto- ja energiakysymyksissä. Kunniakirjan vastaanottivat Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nikunen ja vs. toimistopäällikkö Katri KuusinenTampereen ilmastokonferenssissa.

”Ilmastotyössä olennaista on kumppanuus julkishallinnon ja elinkeinoelämän kesken. Helsinki on tunnustuksesta iloinen ja ylpeä ja on aina valmis ilmastoyhteistyöhön muiden kuntien kanssa”, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Helsingin ilmastotyö alkoi jo paljon ennen kuin ilmastonmuutoksesta edes puhuttiin: ”Helsingin energiansäästöneuvottelukunta perustettiin jo vuonna 1974”, Sauri jatkaa.

Ilmastotiekartta opastaa hiilineutraaliin kaupunkiin

Helsingin ilmastotiekartassa kerrotaan, kuinka kaupungista tehdään hiilineutraali ja ilmastonkestävä vuoteen 2050 mennessä. Ilmastotavoitteiden viemistä käytännön toimenpiteisiin edistetään Helsingin työntekijöiden avoimen ilmastoverkoston ja kaupungin ilmastotyötä koordinoivan ilmastotyöryhmän kautta.

”Seuraavaksi olisi tärkeää miettiä, voisiko Helsinki olla hiilineutraali jo ennen vuotta 2050”, pohtii ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kippo-Edlund.

Ilmastokaduksi nimetyllä Iso-Roballa Helsinki haluaa kokeilla uusia ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista edistäviä ratkaisuja. Tavoitteena on saada Helsingin keskustaan Ilmastoratkaisuja laajasti esittelevä alue, jonka kehittämisessä ovat mukana alueen yritykset, korkeakoulut, oppilaitokset, järjestöt, asukkaat ja kaupunki.

Ilmastoyhteistyötä elinkeinoelämän kanssa

Helsinki tekee yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa Ilmastokumppanit-verkostossa. Verkosto pyrkii ilmastopäästöjen vähentämiseen ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen. Mukaan liittyvät yritykset kirjoittavat ilmastositoumuksen, jossa yritys nimeää omat ilmastotavoitteensa.

Ekotukitoiminta apuna arjen ympäristötyössä

Helsinki on ollut edelläkävijä ekologisen ajattelun juurruttamisessa kaupungin työntekijöihin. Ekotukitoiminnassa on mukana kaupunkeja ja muita organisaatiota, jotka ovat sitoutuneet ympäristövastuullisuuden edistämiseen sekä nimeämään ja kouluttamaan ekotukihenkilöitä työyhteisöihinsä. Ekotukitoiminta sopii räätälöitävyytensä ansiosta monelle toimialalle. Sen avulla voidaan jalkauttaa organisaation strategiat ja ympäristöpolitiikka työntekijätason toimiksi ja käytännöiksi. Koulutettuja ekotukihenkilöitä on jo yli 3 500.

Energiansäästöön etsitään uusia ratkaisuja

Helsinki tarjoaa kokeilumahdollisuuksia erilaisille uusille energiaa säästäville ratkaisuille. Viikin ympäristötalossa toimivasta ympäristökeskuksesta tuli viime vuonna Suomen ensimmäinen hiilineutraali virasto. Suomen energiatehokkaimmassa toimistorakennuksessa ovat käytössä muun muassa vihreä sähkö sekä pelleteillä tuotettava uusiutuva kaukolämpö sekä ensimmäinen kiinteistökäyttöön otettu älykäs sähkövarasto.

Helsinki haluaa liikkua kestävästi

Helsingin seudun liikenteen ja kaupungin tavoitteena on, että vuonna 2025 noin kolmannes busseista kulkisi sähköllä. Koekäyttöön hankitaan 12 sähköbussia, joita bussioperaattorit saavat kokeilla ilman taloudellista riskiä. Helsinki edistää joukkoliikenteen ja pyöräliikenteen sujuvuutta. Pyöräliikenteen osuutta pyritään kasvattamaan 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Ilmastonmuutokseen sopeudutaan kaupunkisuunnittelussa

Kaupunkisuunnittelussa on kiinnitetty huomiota muun muassa tulvien ennaltaehkäisyyn. Vuonna 2009 laadittu tulvastrategia kokoaa yhteen Helsinkiä koskevan tulvatiedon ja esittää toimenpideitä tulvavahinkojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi, mikä näkyy rannoilla tulvapatojen rakentamisena ja merenrantojen korotettuna rakentamisena.
Helsingin lisäksi Kuntaliiton kunniakirjan ansiokkaasta ilmastotyöstä saivat Lappeenrannan kaupunki ja ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo.

Lisätietoja:
Ympäristöjohtaja Esa Nikunen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, puh. 040 50 45 175, esa.nikunen@hel.fi