Vaikuttaako Hiilineutraali Helsinki 2035 yritysten toimintaan?

Ilmastokumppaneiden aamukahvit yhteistyössä Finlandiatalon kanssa 

Pvm: 23.1.2019
Aika: 8:30-10:30
Paikka: HUOM! Paikka vaihtunut. Uusi paikka on Bockin talo, Empiresali, Alensanterinkatu 20.

VTT teki Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta syksyllä elinkeinovaikutusten arvioinnin, minkä perusteella päätettiin mm. perustaa yritysfoorumi sparraamaan ja seuraamaan ohjelman toteutumista. Selvitystä varten haastateltiin kymmeniä eri alojen yrityksiä.

Aamukahvien lomassa kuulemme VTT:n asiantuntijoiden arvioita ja näkemyksiä ohjelman vaikutuksista yritysten toimintaan. Lopuksi ideoimme sitä, miten Ilmastokumppanit voivat osallistua toimenpiteiden sparraamiseen ja toteuttamiseen.

Ilmottaudu mukaan: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/fimrfdhpui

VTT:n raportti löytyy täältä.
Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelma liitteinen: https://www.stadinilmasto.fi/

Lämpimästi tervetuloa!