Helsinki pyrkii kohti vähähiilisempiä hankintoja

Saara Pellikka

Merkittävänä hankkijana Helsingin kaupungilla on mahdollisuus edistää ilmastoystävällisempien tuotteiden ja palveluiden kehittymistä, oli sitten kyse ICT-laitteista, ruokapalveluista tai rakennusmateriaaleista. Kaupunki voi vähentää hankintojensa päästöjä merkittävästi asettamalla hankintaan ilmasto- ja ympäristökriteerejä sekä hankkimalla uudenlaisia vähäpäästöisiä ratkaisuja.

Seuraavan kuuden vuoden aikana Helsingissä pilotoidaan aktiivisesti erilaisia hiilijalanjäljen arviointimenetelmiä hankinnoissa. Kehitystyö tehdään osana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanketta. Laaja hanke kokoaa yhteen 22 toimijaa: kuntia ja kunnallisia organisaatioita, yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

Helsingin osahankkeessa valitaan 4-5 ilmastovaikutuksiltaan merkittävää tuote- ja palveluryhmää, joihin testataan erilaisia koko elinkaaren huomioivia CO2-laskentatyökaluja ja pyritään kehittämään hiilijalanjäljelle kriteerejä hankintaan. Laskentatyökalujen soveltuvuutta arvioidaan ja hiilijalanjäljen huomioiminen kytketään osaksi hankinnan kokonaistaloudellisuuden arviointia. Toteutuneiden hankintojen vaikuttavuutta tullaan lisäksi arvioimaan päästövähennysten näkökulmasta.

Aktiivinen markkinavuoropuhelu ja yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden kuntien ja kaupunkien kanssa on avainasemassa vähähiilisten hankintojen onnistuneessa toteuttamisessa. Hankkeessa tullaan panostamaan tulosten jalkauttamiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen koko Suomeen ja näin luomaan edellytyksiä entistä vähäpäästöisempien tuotteiden ja palvelujen kehittymiselle.

Helsingissä hanke käynnistyy maaliskuun alussa. Lisätietoja: satu.salonen@hel.fi