Ilmastoviisaat Taloyhtiöt Helsingissä ja Vantaalla

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa etsitään ratkaisuja asuinkerrostalojen energiatehokkuuden parantamiseksi taloyhtiötietoon perustuvien digitaalisten palveluiden ja ratkaisujen avulla. Hankkeessa kehitetään asuinkerrostalojen tiedon keräämiseen, omistajuuteen ja jakamiseen liittyviä yhteisiä toimintamalleja ja käytäntöjä, jotta tieto on saavutettavaa ja mahdollistaa yrityksille uudenlaisen palveluliiketoiminnan kehittämisen.

Talven ja kevään 2019 aikana hankkeessa mukana olevaan kuuteen taloyhtiöön toimitetaan lämpötilaa, ilmankosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta mittaavia sensoreita sekä tehdään energiakatselmukset. Sensorien keräämälle tiedolle kehitetään alustaa, joka toimii pohjana asukkaille ja taloyhtiöille kehitettäviin palveluihin. Myöhemmin kevään ja kesän 2019 aikana taloyhtiöistä kerätyn tiedon ja energiakatselmusten avulla on tarkoitus yhdessä alan yritysten kanssa pohtia toimenpiteitä ja palveluita energiatehokkuuden parantamiseksi.

Hankkeen varsinainen tuotos on 2020 julkaistava taloyhtiön digiopas, johon kootaan hankkeen aikana kerättyjä oppeja taloyhtiölle. Digioppaan sisältö tarkentuu hankkeen aikana ja sisältöä on tarkoitus tuottaa niin taloyhtiön kuin yritystenkin näkökulmasta.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke on osa 6aika -strategiaa. Hanke alkoi 2018 syyskuussa ja kestää vuoden 2020 loppuun. Helsingin kaupungin (päätoteuttaja) lisäksi hanketta ovat toteuttamassa Vantaan kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Forum Virium Helsinki ja Green Building Council Finalnd.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt