Kauppakamari_logo
Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 22 kunnan alueelta yli 6600 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Alueorganisaatio koostuu Espoon ja Vantaan toimistoista sekä Keski-Uudenmaan, Luoteis-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kauppakamariyksiköistä, jotka toimivat alueidensa elinkeinoelämän edunvalvojina. Helsingin seudun kauppakamarin tehtävänä on Helsingin seudun kasvun turvaaminen sekä alueen kuntien, julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen. Tämä korostuu maankäytön suunnittelussa, logistisen infrastruktuurin kehittämisessä sekä koulutus- ja asuntopolitiikassa. Kauppakamari on myös monipuolinen yritysten kehittämispalvelujen tuottaja.
header_jasenyys_fi

Kauppakamarin ilmastotavoitteet:

  • Aktiivinen tiedottaminen metropolialueen yrityksille ympäristövastuukysymyksistä, kuten vähähiilisestä taloudesta, riskienhallinnasta ja resurssitehokkuudesta
  • Toimitilojen sähkönkulutuksen pienentäminen vuoden 2011 tasosta 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä
  • Työsuhdeajoneuvokannan uusiminen vuoteen 2020 mennessä sellaiseksi, että jokaisen ajoneuvon hiilidioksidipäästöt ovat enintään 130 g/km

Ilmastotyön saavutukset:

Heinäkuussa 2012 käynnistettiin hanke, jossa pyritään kehittämään Helsingin seudun pk-yritysten osaamista ympäristövastuukysymyksissä. Tavoitteena on vuoden aikana saada mukaan yli 200 yritystä.