logo_keskopakasteallas400

 • Kesko on arvostettu kaupan alan pörssiyhtiö.
 • Se toimii ruoka-, käyttötavara-, rauta- sekä auto- ja konekaupassa.
 • Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 2000 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä.
 • Liikevaihto: 23,6 milj. euroa (2011)
  Henkilöstömäärä: 19 113 henkilöä

  Keskon ilmastotavoitteet:

 • Kesko osallistuu ilmastonmuutoksen etenemisen hillitsemiseen säästämällä energiaa sekä lisäämällä jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä
 • Kesko haluaa auttaa myös kumppaneitaan ja asiakkaitaan toimimaan ympäristön hyväksi. Keskon vastuullisuusohjelma asettaa tavoitteita muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnalle, energiatehokkuudelle, kuljetuksille sekä kierrätys- ja materiaalitehokkuudelle
 • Kesko on sitoutunut kaupan energiatehokkuussopimuksessa tehostamaan energiankulutustaan erilaisin säästötoimenpitein 65 GWh:n verran vuoden 2016 loppuun mennessä. Se vastaa reilun 3 200 omakotitalon vuotuista energiankulutusta. Suurimmat säästöt saadaan kansittamalla kauppojen pakastealtaita, ottamalla talteen kaupan kylmäjärjestelmän lauhdelämpö, käyttämällä led -mainosvaloja sekä säädettävällä ja kohdennettavalla myymälävalaistuksella

Ilmastotyön saavutukset:

K-ruokakauppojen pakastekalusteissa on kansia ja ovia jo lähes seitsemän kilometrin verran. Lähes kaikissa K-ruokakaupoissa kaupan kylmäjärjestelmän lauhdelämpö otetaan talteen. Useissa K-ruokakaupoissa käytetään kylmäaineena teollisuuden prosesseista kerättyä hiilidioksidia. Syksyllä 2012 avautuvassa Kauppakeskus Veturissa Kouvolassa otettiin maalämpöjärjestelmä käyttöön jo rakennusaikaisena lämmönlähteenä. Kodin Ykkösen Raisioon keväällä 2013 avattavasta tavaratalosta tulee Pohjoismaiden ensimmäinen passiiviliikerakennus. K-ruokakauppojen kuljetuksissa testataan kaksitasoista perävaunua, joka auttaa pienentämään kuljetuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä kolmasosan. K-rautojen ja Rautioiden Energiaosaaja-palvelu tekee kodin energiatehokkuuden parantamisen helpoksi asiakkaalle. Energiatehokkuuden parantamisella ja hiilivapaan sähkön käyttämisellä Kesko on pystynyt merkittävästi vaikuttamaan kiinteistöjen ilmastonmuutosvaikutukseen. Sähkön CO2-päästöt ovat vähentyneet Suomessa 77 % vuodesta 2001.