logo_ncc
NCC Roads tuottaa tuotteita ja palveluja, joita tarvitaan infrastruktuurin rakentamisessa, kunnostuksessa ja hoidossa. NCC Roads on Pohjoismaiden suurin asfalttiurakoitsija ja kiviainestoimittaja, jonka valikoimaan kuuluvat myös teiden hoito- ja kunnossapitopalvelut. NCC Roads kuuluu NCC-konserniin, joka on yksi pohjoismaiden johtavista rakennus- ja kiinteistökehitysyrityksistä. Sen vuosittainen liikevaihto on n. 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 17 000. NCC-yhtiöitä Suomessa ovat NCC Rakennus Oy, NCC Asuminen, NCC Property Development Oy ja NCC Roads Oy. NCC-yhtiöiden vuotuinen liikevaihto Suomessa on yli 800 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 2700.
ncc_green_asphalt

NCC Roadsin ilmastotavoitteet:

  • NCC Roadsin ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä päästötavoite vuoteen 2015 mennessä on laskea kasvihuonekaasupäästöjä pääkaupunkiseudun asfalttituotannon osalta vähintään 1 200 000 kg CO2 ekv
  • Tavoitteeseen pääsemiseksi pääkaupunkiseudulla perinteistä asfaltintuotantoa korvataan vihreällä asfaltilla (NCC Green Asphalt) ja siirrytään käyttämään vihreää sähköä

Ilmastotyön saavutukset:

NCC Roads siirtyi keväällä 2012 käyttämään Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa Ekoenergia-merkittyä sähköä (www.ekoenergia.fi). Kaikki yrityksen käyttämä sähkö tuotetaan tuulivoimalla. Ekoenergiaan siirtymisen myötä NCC Roads vähentää vuotuista päästötaakkaa lähes 1 700 tonnia. Samalla yritys tukee maisema- ja lintuystävällisen tuulivoiman rakentamista ja kehittämistä. NCC Roads on aloittanut suunnittelutyön ympäristöystävällisen NCC Green Asphaltin tuotannon ja markkinoinnin käynnistämiseksi pääkaupunkiseudulla. NCC Green Asphaltin valmistus kuluttaa perinteiseen kuumaan asfalttimassaan verrattuna vähintään 20 prosenttia vähemmän energiaa ja siten pienentää hiilidioksidipäästöjä jopa 25–30 prosenttia.