logo_nordea
Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. ”Teemme sen mahdolliseksi” – autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja noin 1 400 konttoria. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa.
GenericNordea_255x150
Nordean ilmastotavoitteet:

  • Vuoden 2008 tasosta vuoden 2016 loppuun mennessä vähennämme
    • energiankulutusta 15 % (MWh/htv)
    • matkustamista 30 % (matkaa/htv)
    • paperinkulutusta 50 % (tonnia/asiakas, tonnia/htv)

Ilmastotyön saavutukset:

Finanssikonsernimme merkittävin hiilijalanjälki tulee rahoittamisemme ja sijoitustoimintamme kautta ja siksi tärkeimmät keinot vaikuttaa hiilijalanjälkeen ovat vastuullinen rahoittaminen ja vastuullinen sijoittaminen. Omana tavoitteenamme on harjoittaa toimintaa ympäristöystävällisellä tavalla ja vähentää päästöjä 18 000 tonnilla vuoteen 2016 mennessä. Ympäristöasioiden parissa työskentelee kahdeksan tiimiä.

Raportoimme yhteiskuntavastuusta ja omaan hiilijalanjälkeemme liittyvistä saavutuksista vuosittain. Raporttimme löytyvät verkosta osoitteesta www.nordea.com/csr. Investointeja emme erikseen laske, sillä ne ovat pienemmät kuin saavutuksemme ja säästömme.

Olemme panostaneet mm. seuraaviin projekteihin:. Ympäristösertifikaatti Nordea on ostanut uusiutuvan energian sertifikaattijärjestelmän (RECS) kautta vihreitä sertifikaatteja, joilla on neutralisoitu Nordean koko energiankulutus Pohjoismaissa. Syksyllä 2009 Nordean 14 päätoimipaikkaa Helsingissä, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Tukholmassa sai LEED-sertifikaatin. Sertifiointiprosessia jatkettiin vuonna 2010, jolloin Espoon Panorama Towerissa sijaitseva Nordean konttori sai liikekiinteistöjen LEED-sertifikaatin. Tämä sertifikaatti oli ensimmäisen laatuaan koko Euroopassa. Saimme sertifiointiprosessin aikana paljon arvokasta tietoa siitä, miten voimme varmistaa, että kiinteistöjämme huolletaan mahdollisimman hyvin ja että ne ovat energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Siksi tavoitteenamme on jatkaa prosessia konttorikonseptimme sertifioinnilla. Liityimme Green Building Councils (GBC) jäseneksi kaikissa Pohjoismaissa, jotta voimme sekä ottaa oppia toisilta yhtiöiltä että kertoa omasta ekologiseen jalanjälkeen liittyvästä ohjelmastamme saaduista kokemuksista. GBC-verkosto on hyvä foorumi tähän tarkoitukseen. Lisäksi sillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa palveluntarjoajiin ja vaatia niiltä lisää vihreitä palveluja. Vähennämme matkustamista Kansainvälisissä yhtiöissä matkustetaan usein varsin paljon. Nordeassa hyödynnetään uusinta tekniikkaa liikematkojen vähentämiseksi. Virtuaalineuvottelujen avulla vähennetään matkustamisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta, ja samalla säästetään aikaa ja rahaa. Kehittyneet järjestelmät maiden rajat ylittäviä kokouksia varten Nordealle maiden rajat ylittävät kokoukset ovat välttämättömiä, mutta meidän ei aina tarvitse tavata kasvokkain. Hankimme edistyneitä videoneuvottelujärjestelmiä ja olemme lisänneet sisäisen verkkomme kapasiteettia niin, että se mahdollistaa videoneuvottelut koko organisaatiossa. Reaaliaikaisia kokouksia on jo jonkin aikaa ollut mahdollista järjestää web-kameroiden avulla kaikilla työasemilla.