Kontaktpersoner för Klimatpartnerna

20171115_135104(3)f

Mira Jarkko
miljöplanerare
tel. +358 9 310 64317
mira.jarkko@hel.fi
Stadsmiljösektorn
Helsingfors stad

Sonja-Maria Ignatius
miljöplanerare
tel. +358 40 5044961
sonjamaria.ignatius@hel.fi
Stadsmiljösektorn
Helsingfors stad