logo_tapiolaKiinteistö-Tapiola Oy on LähiTapiola-ryhmän omistama kiinteistösijoitus- ja kiinteistöjohtamispalveluja tuottava yritys. Kiinteistö-Tapiolan liikevaihto oli 11,5 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja henkilöstömäärä 40 henkilöä.

tapiola


Kiinteistö- Tapiolan ilmastotavoitteet:

  • Kiinteistökannan energiankäytössä vähintään 7 % vähennys asuinkiinteistöjen ja vähintään 6 % vähennys toimitilojen osalta aikavälillä 2010-2016
  • Veden kulutuksen vähentäminen kiinteistökannassa 9 %:lla aikavälillä 2008 – 2016
  • Asennetaan vuoteen 2018 mennessä 70 prosenttiin kiinteistöistä laitepohjainen infopalvelu kiinteistön päivittyville tiedoille (mm. energia, vesi ja jäte). Palvelulla kannustetaan kiinteistön käyttäjiä ympäristötehokkuuteen
  • Tapiola – ryhmän pääkonttorikiinteistössä 7 %:n energiansäästö aikavälillä 2011-2014
  • Energiantuotantoa 80 GWh/a uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä

Ilmastotyön saavutukset:

Vuonna 2011 hallinnoidun kiinteistökannan toimisto- ja liikekiinteistöjen sähkönkulutus aleni 3 prosenttia, lämmön kulutus 4 prosenttia ja veden kulutus 2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Investoinnit ilmastotyöhön:

Jatkuva kiinteistöjen energiankulutuksen seuranta sekä kartoitukset kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi.