logo_vvo
VVO on Suomen suurin valtakunnallinen vuokra-asuntoyritys, joka omistaa lähes 40 000 vuokra-asuntoa 45 paikkakunnalla. Asunnoistamme noin puolet on vapaarahoitteisia ja puolet valtion tukemia. VVO perustettiin vuonna 1969. Tänään yritys on pääosin eläkevakuutusyhtiöiden ja ammattiliittojen omistama julkinen osakeyhtiö. Lähtökohtanamme on tarjota turvallista ja parempaa asumista. Strategiamme perustuu asiakasläheiseen toimintaan ja jatkuvaan kehittymiseen. Valintamme on osaavalla omalla henkilökunnalla tuotettavat asiakasläheiset vuokraus- ja isännöintipalvelut. Visiomme mukaisesti olemme vuonna 2020 halutuin ja tehokkain vuokranantaja. VVO:n liikevaihto oli 327,3 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja henkilöstömäärä 340 henkilöä.
vvo-talo

VVO:n ilmastotavoitteet:

  • Lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen siten, että sen kulutus vähenee 11 % vuosina 2009–2016. Olemme sitoutuneet VAETS -tavoitteisiin ja Helsingin osalta tavoitteemme ovat korkeammat kuin muualla maassa
  • Tavoiteltava säästö on kulutuksessa 7.300 MWH ja CO2-päästöissä 715 t/vuosi
  • Vedenkulutuksen vähentäminen nykyisestä 399 l/Rm3 siten, että vuonna 2016 kulutus on 355l/Rm3
  • Sekajätemäärien vähentäminen nykyisestä 64,6 l/vko/asukas siten, että vuonna 2016 sekajätteen määrä on 50l/vko/asukas

Ilmastotyön saavutukset:

VVO liittyi 10.12.2009 Kiinteistöalan Energiatehokkuussopimuksen alaiseen Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan (VAETS). VAETS:ssa VVO sitoutuu seitsemän prosentin energiansäästötavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä 2009 tasoon verrattuna. Säästötavoite koskee ennen vuotta 2010 rakennettuja kiinteistöjä. Aiemmin VVO on sitoutunut Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen AESS:in puitteissa merkittäviin lämmitysenergian, veden ja kiinteistösähkön kulutuksen säästöihin vuoteen 2012 mennessä. Nämä tavoitteet VVO saavutti lämmitysenergian ja vedenkulutuksen osalta jo vuoden 2009 aikana. Lisäksi VVO on koko neljäkymmentävuotisen toimintansa ajan osallistunut aktiivisesti erilaisiin energia- ja ekohankkeisiin, joiden myötä on syntynyt ilmastoa suojelevia säästöjä.

Investoinnit ilmastotyöhön:

Tehdään jatkuvasti uudisrakentamisessa ja perusparannuskohteissa erilaisten rakentamis- ja materiaalivalintojen myötä. Investoinnin henkilöstön koulutukseen ja rekrytoinnit alan ammattilaisten suhteen.